log0 AA 3

log0 AA 3

Stelarc: Predavanje uz video pojekciju, izložba fotografija

st 1

Organizatori događanja su: dr. sc. Sibila Petlevski i Lidija Fištrek mag.ing.
Izložba fotografija će trajati od 9-21.svibnja 2017 od 11-18 sati.

st 3

st 2

porn porn

log0 AA 3