log0 AA 3

log0 AA 3

Sud EU-a dao za pravo korisnicima kredita protiv PBZ-a

BRUXELLES - Sud Europske unije u Luxembourgu donio je rješenje na upit Prekršajnog suda u Bjelovaru prema kojem nije prekršeno pravo EU-a u slučaju kada država članica donese prijelaznu mjeru koja predviđa da se ona može primjenjivati i na ugovore o kreditu koji su potpisani prije stupanja na snagu te mjere. (Hina)

euro 447

porn porn

log0 AA 3