log0 AA 3

log0 AA 3

EK vijesti 24. travnja 2017.

Energetska unija: EU ulaže 22,1 milijun eura u sinergiju prometnog i energetskog sektora

European CommissionDržave članice EU danas su odobrile prijedlog Komisije o ulaganju 22,1 milijuna eura u sedam djelovanja kojima će se pridonijeti razvoju održive i učinkovite prometne i energetske infrastrukture. Sredstva će se osigurati iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), jednog od glavnih instrumenta za financiranje u okviru strategije promicanja rasta, zapošljavanja i konkurentnosti putem namjenskih ulaganja u infrastrukturu na europskoj razini koja se provodi sa svrhom  uspostave energetske unije u EU. Povjerenica za promet Violeta Bulc izjavila je: „94 posto energetskih potreba u europskom prometu još uvijek se ispunjava naftom. Zbog toga EU ulaže u sedam projekata kojima će se ubrzati iskorištavanje alternativnih izvora energije, pri čemu je poseban naglasak na elektrifikaciji i multimodalnom prijevozu.“ Povjerenik za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete dodao je: „Sinergijom između prometnog i energetskog sektora poboljšat će se učinkovitost financiranja sredstvima EU te pridonijeti daljnjoj integraciji unutarnjeg tržišta energije. Uspješno okončanje prvog sinergijskog poziva u okviru CEF-a još je jedno bitno postignuće u ostvarivanju naših dugoročnih zadataka vezanih uz dekarbonizaciju.“ Četiri odabrana djelovanja odnose se na prometne prioritete „morske autoceste“, „morske luke“ i „multimodalni načini prijevoza“ s naglaskom na plinskom sektoru (8,8 milijuna eura iz sredstava EU), dva su u sektoru električne energije te se odnose na cestovni i multimodalni prijevoz (12,3 milijuna eura iz sredstava EU-a), a jedno se odnosi na pametne mreže s naglaskom na željezničkom prijevozu (1 milijun eura iz sredstava EU). Dodatne informacije dostupne su ovdje, a popis odabranih djelovanja ovdje. Dodatne informacije o Instrumentu za povezivanje Europe dostupne su na stranicama Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA).

EUROSTAT: podatci o deficitu i dugu za 2016. – prva obavijest: državni deficit u europodručju i području EU28 1,5 posto odnosno 1,7 posto BDP-a; državni dug 89,2 posto odnosno 83,5 posto

Državni deficit i državni dug u europodručju (EA19) i području EU28 smanjili su se 2016. u relativnim iznosima u odnosu na 2015. U europodručju se omjer državnog deficita i BDP-a smanjio s 2,1 posto 2015. na 1,5 posto 2016., a u području EU28 s 2,4 posto na 1,7 posto. U europodručju se omjer državnog duga i BDP-a smanjio s 90,3 posto na kraju 2015. na 89,2 posto na kraju 2016., a u području EU28 s 84,9 posto na 83,5 posto. Cijelo Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

Predstojeća događanja u Europskoj komisiji

porn porn

log0 AA 3