log0 AA 3

log0 AA 3

EK vijesti 13. listopada 2016.

European Commission 1

Europski revizorski sud devet godina zaredom potvrđuje računovodstvenu dokumentaciju EU

Europski revizorski sud računovodstvenoj godišnjoj dokumentaciji EU dao je pozitivnu ocjenu devetu godinu zaredom. Sud je ustvrdio da je za područja kohezijske politike i poljoprivrede razina se procijenih pogrješki za plaćanja dodatno smanjila s 4,4 posto 2014. na 3,8 posto 2015. U pregledanim prihodovnim transakcijama nisu pronađene pogrješke. Države članice upravljaju udjelom od 80 posto proračuna EU, pa je Komisija razvila poticaje kojim svaku državu članicu potiče na daljnje poboljšanje njihovih sustava upravljanja i kontrole. Komisija državama članicama pomaže u tom nastojanju razmjenom dobrih praksi, pružanjem smjernica i organiziranjem osposobljavanja za nacionalna tijela koja upotrebljavaju sredstva EU na terenu. Komisija je 2015. pokrenula i inicijativu „Proračun EU usmjeren na rezultate“ kako bi zajamčila da se sredstva EU svrsishodno upotrebljavaju na korist građana i da projekti financirani sredstvima EU daju vidljive rezultate i najbolju vrjednost za novac. Komisija u slučajevima u kojima smatra da su sredstva EU nepravilno upotrijebljena poduzima mjere kako bi se osigurao povrat tog novca, a riječ je o prosječnom godišnjem iznosu od otprilike tri milijarde eura. Komisija za financijsku godinu 2015. procjenjuje da bi se budućim mjerama povrata preostali rizični iznos mogao svesti na razinu između 0,8 posto i 1,3 posto plaćanja. Objavljeni su priopćenje za medije i odgovori na najčešća pitanja o godišnjem izvješću Revizorskog suda. 

Za ulaganja u europske prometne projekte 1,9 milijardi eura

Komisija danas je otvorila ciklus poziva za dostavu prijedloga u okviru programa EU za financiranje prometne infrastrukture („Instrument za povezivanje Europe“). Instrumentom za povezivanje Europe podržava se prelazak na mobilnost s niskom razinom emisija i potiču ulaganja sa svrhom otvaranja radnih mjesta. Primjeri projekata koji se već financiraju obuhvaćaju željeznički tunel Brenner i prugu Rail Baltica. U novom ciklusu poziva ponudit će se 1,9 milijardi eura namijenjenih financiranju ključnih prometnih projekata u Europi, od kojih je 1,1 milijardu eura određeno za petnaest država članica EU-a koje imaju pravo na sredstva iz Kohezijskog fonda kako bi se zajamčio održivi razvoj na unutarnjem tržištu. Pritom će se prvi put odvojiti 40 milijuna eura za infrastrukturne projekte kojima se povezuju EU i susjedne države. Povjerenica za promet Violeta Bulc izjavila je: „EU podržava više od 460 projekata u svim državama članicama kako bi se pridonijelo boljoj mobilnosti i povezanosti na korist europskih građana i tvrtki. Ovim novim pozivom stavljamo pojačani naglasak na inteligentne prometne sustave u čitavoj Europi i razvoj infrastrukture u državama koje imaju pravo na financiranje iz Kohezijskog fonda. Komisija je odlučna izgraditi prometnu mrežu budućnosti, a pritom se pobrinuti da se očuva jedinstvo država i regija.“Dodatne informacije dostupne su ovdje.  

Predstojeća događanja u Europskoj komisiji

porn porn

log0 AA 3