log0 AA 3

log0 AA 3

[d]razgovor i promocija knjige ART IS NOT A MIRROR, IT IS A HAMMER

U srijedu, 5. travnja 2017. u 19 sati u HDD-u održat će se predstavljanje knjige ART IS NOT A MIRROR, IT’S A HAMMER autora DEJANA KRŠIĆA i MARKA GOLUBA u izdanju udruge WHW – Što, kako i za koga i Hrvatskog dizajnerskog društva. O knjizi će govoriti dizajnerica i predsjednica HDD-a MAŠA MILOVAC, članice kustoskog kolektiva WHW i urednice knjige IVET ĆURLIN, ANA DEVIĆ, NATAŠA ILIĆ i SABINA SABOLOVIĆ, likovni kritičari i dizajneri BORIS GREINER i BOJAN KRIŠTOFIĆ te sami autori.

unnamedFormalno hibrid između dizajnerske monografije, zbirke tekstova i tematske publikacije, ova knjiga na 180 stranica na hrvatskom i engleskom jeziku daje kratak uvid u više od tri desetljeća djelovanja grafičkog dizajnera i publicista Dejana Kršića, a sadrži ilustriranu kronologiju koja pokriva razdoblje od ranih osamdesetih do danas, tri teksta autora Marka Goluba koji iz različitih rakursa kontekstualiziraju njegov rad i rad kustoskog tima WHW, kao i izbor eseja samog Kršića na teme u rasponu od alternativne kulture do odnosa umjetnosti, politike i ideologije.

Više o knjizi (iz predgovora WHW):
Knjiga Art is not a Mirror, it is a Hammer predstavlja radove dizajnera i publicista Dejana Kršića koji trasiraju potencijale onoga što se prije posljednjeg zamaha privatizacije kulture i njezinog podvrgavanja menadžerskim parametrima “kvalitete” još zvalo “alternativnom” kulturom. Predstavljeni eseji bacaju svjetlo na mijene koje je shvaćanje kulture u Hrvatskoj prolazilo u razdoblju fantomske “tranzicije” od socijalizma k neupitnom kapitalizmu liberalne demokracije i slobodnog tržišta, u kojem je službena kultura bila shvaćena kao glavni motor (isključivo) identitetske nacionalne politike, preko razdoblja “normalizacije” u kojem protagonisti nezavisne izvaninstitucionalne kulturne scene postupno grade i osvajaju infrastrukturu koja omogućava sustavnije djelovanje kulturne prakse kao kritičkog, angažiranog i politiziranog djelovanja, do najnovijeg vala agresivnog vraćanja kulture u jasle konzervativnog nacionalnog projekta. Pitanja pozicioniranja i mogućnosti kulture kao kritičke i demokratske prakse dolaze do izražaja predstavljanjem više od tri desetljeća dizajnerske prakse Dejana Kršića, prakse koja strastveno afirmira slogan da se knjige može i treba vrednovati prema njihovim koricama, jer dizajn nije ambalaža ni marketinški trik nego sastavni dio kulturne produkcije koji stvara sadržaj u sinergiji s tekstom. Kršićevu dizajnersku putanju i strategije dizajnerske prakse koje se izgrađuju u relaciji s različitim kontekstima, kolektivima, suradnjama i medijima, te djelovanje kolektiva WHW i njihovu sinergiju u 2000-ima, opisuju i interpretiraju tekstovi Marka Goluba. Ova je publikacija tako prije svega priča o prošlosti i sadašnjosti višegodišnje političke, intelektualne i praktične suradnje Dejana Kršića i kustoskog kolektiva Što, kako i za koga/WHW, povijest ispričana kroz dizajn koji je komunicirao i interpretirao različite izložbene, diskurzivne i izdavačke projekte koji su nastojali etablirati kolektivnu praksu umjetničkog i kustoskog djelovanja u području delikatnog pregovora između zahtjeva za autonomijom umjetnosti i nužnosti njene intervencije u društvenu stvarnost.

Dejan Kršić [Sarajevo, 1961.] grafički je dizajner, publicist i prevoditelj. Izvanredni profesor na Odsjeku dizajna vizualnih komunikacija na UMAS-u u Splitu. Imao nekoliko samostalnih i grupnih izložbi, sudjelovao na nizu kolektivnih izložbi i video festivala. Grafički urednik u nizu novina i magazina [Polet, Quorum, Start, Danas...]. Prvenstveno se bavi grafičkim oblikovanjem za projekte u kulturi i na nezavisnoj kulturnoj/aktivističkoj sceni. Devedesetih godina jedan od pokretača i grafički urednik, a kasnije i glavni urednik dvotjednika/magazina Arkzin te izdavačkog projekta Biblioteke Bastard. Od 2000. kao član udruge za vizualnu kulturu Što, kako i za koga/WHW surađuje na izložbenim projektima te u realizaciji programa Galerije Nova. Autor teksta publikacije o Borisu Bućanu, dobitniku nagrade HDD-a za životno djelo [HDD, Zagreb 2006.] te monografije Mirko Ilić: strip / ilustracija / dizajn / multimedija [AGM/Profil, Zagreb 2008.; Mixer Books, Beograd 2011.; Print Books, F+W Inc, New York 2012.]. Autor koncepcije retrospektivne izložbe Mirka Ilića [Gliptoteka, Zagreb; MMSU, Rijeka, 2008.; Virovitica, Maribor, Tuzla, 2009.] i Fragmenti iz opusa Mihajla Arsovskog [HDD, Galerija SC, Zagreb 2008.]. Član kustoskog tima izložbe Socijalizam i modernost [MSU, Zagreb 2011.]. Dizajnerski radovi objavljeni su mu u stručnim magazinima Eye [UK], Print, AIGA journal, Step [SAD], Kak [Rusija]; i knjigama Two Colour Graphic [Rockport, 2004], .Glaser & Mirko Ilić: Design of Dissent [Rockport, 200.5], Rick Poynor: Designing Pornotopia: Travels in Visual Culture [Laurence King, 2006.], Mirko Ilić & Steven Heller: Anatomy of Design [Rockport, 2007.], Dea Vidović & Maroje Mrduljaš [eds], Dizajn i nezavisna kultura [Klubtura / UPI-2M PLUS / Kurziv, Zagreb 2010.]. Dobitnik Nagrade Hrvatskog dizajnerskog društva na izložbi 0708 [2008.], za najbolji dizajn vizualnih komunikacija u profesionalnoj kategoriji.

Marko Golub & Dejan Kršić: Art is Not a Mirror, it is a Hammer
Suizdavači: WHW – Što, kako i za koga & Hrvatsko dizajnersko društvo
Urednici: WHW – Što, kako i za koga
Prijevod: Dušanka Profeta, Una Bauer, Domagoj Živčić
Lektura: Dušanka Profeta, Jane Warrilow
Oblikovanje: Dejan Kršić @ WHW
Pismo: Base 12, Brioni Text, Eames, Modern, Gabor, Gill Sans, Typonine Sans
scan & prepress: Dario Sabljak
Papir: Agrippina 120 g, Keaykolour 300 g
Tisak: Tiskara Zelina
Naklada: 500
Cijena: 75 kn / 10 €

Zagreb, rujan 2016
ISBN 978-953-55951-5-1

CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000949382

Publikacija je dio izdanja Umjetnost kao život kao rad kao umjetnost realiziranog u sklopu suradničkog projekta Ovo je sutra. Povratak izvorima: oblici i djelovanje u budućnosti, uz sudjelovanje Što, kako i za koga/WHW, Zagreb, Tensta Konsthall, Stockholm, i Latvian Center for Contemporary Art /LCCA, Riga. Projekt Ovo je sutra. Povratak izvorima: oblici i djelovanje u budućnosti financira se uz podršku Europske komisije. Ova publikacija izražava samo stavove autora, Europska komisija ne snosi odgovornost za bilo kakvo daljnje korištenje informacija koje su u njoj sadržane.

Projekt Ovo je sutra. Povratak izvorima: oblici i djelovanje u budućnosti sufinancira Ured za udruge Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost izdavača.

Hvala: Vesna & Mihajlo Arsovski, Mario Aničić, Ivana Bago, Una Bauer, Brett Bloom, Robert Čanak, Mirjana Dabović, Jele Dominis, Dejan Dragosavac Rutta, DVK UMAS, Nikola Đurek [Typonine], Charles Esche, Bonnie Fortune, Brian Holmes, Igepa Plana Papiri, Sanja Iveković, Mirjana Jakušić, Ana Janevski, Ivan Kuharić, Antonija Majača, Vlado Martek, Ana Matić, Tomislav Medak & Petar Milat [Mi2/Mama], Dušanka Profeta, Snežana Ristić, Nuno Sacramento, Željko Serdarević, Gregory Sholette, Mladen Stilinović, Branka Stipančić, Ana Šeba, Oleg Šuran, Tiskara Zelina, Borut Vild, Senja Vild, Miranda Veljačić, Jane Warrilow, Hrvoje Živčić.

porn porn

log0 AA 3