log0 AA 3

log0 AA 3

Predstavljanje knjige „Tragom života i rada Stjepana Moysesa u Zagrebu (1829.-1851.)"

14440xxxU okviru književnoj večeri Hrvatskoga književnog društva sv. Jeronim u četvrtak 6. listopada u prostorijama društva, Trg kralja Tomislava 21 u Zagrebu s početkom u 17 sati bit će predstavljena knjiga dr. Alojza Jembriha „Tragom života i rada Stjepana Moysesa u Zagrebu (1829.-1851.)".

O knjizi govore dr. Agneza Szabo, dr. Mario Grčević i autor. 

Stjepan Moyses (1797-1869) djelovao je kao profesor filozofije na Kraljevskoj akademiji znanosti u Zagrebu te bio jedan od suosnivača Matice ilirske.

Alojz Jembrih rođen je 1947. godine u Varaždinu. Studirao je slavistiku, povijest umjetnosti i filozofiju, te doktorirao iz slavenske filologije 1977. na sveučilištu u Beču. Član je uredništava časopisa Vrela i prinosi i Hrvatsko zagorje, te glavni i odgovorni urednik časopisa Gazophylacium u Zagrebu, a bio je i član uredništva časopisa Kaj (izdanje Kajkavskoga spravišča u Zagrebu); od 2004. predsjednik Kajkaviane – Društva za prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine, Donja Stubica. Kao gost predavač predavao je na sveučilištima u Austriji, Njemačkoj i Italiji, bio autor izložaba knjiga, autor kataloga i urednik zbornika radova sa znanstvenih skupova. Godine 1997. dobio je godišnju nagradu Grada Buzeta za svoj rad na istraživanju djela Stipana Konzula. Godine 1986. i 1991. bio je stipendist zaklade Alexander von Humboldt-Stiftung u Njemačkoj, istražujući djelatnost hrvatsko-uraškoga prevoditeljskoga kruga u 16. stoljeću u Urachu kao i djelovanje Pavla Skalića u Njemačkoj te izvore Mekinićevih pjesmarica Duševne pesne (1609., 1611.). Urednik je pretiska katekizma J. Damšića Kratka sprava nauka keršćanskoga (1744.). Autor je petnaestak knjiga, preko dvije stotine znanstvenih radova, velikim dijelom vezanih uz gradišćansko-hrvatsku tematiku, urednik nekoliko zbornika znanstvenih radova te priređivač i autor pogovora tridesetak pretisaka rijetkih hrvatskih knjiga.
Od 2005. predaje na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu u svojstvu redovitoga profesora. Sveukupni dosadašnji znanstveni rad Alojza Jembriha obuhvaća nekoliko kroatističkih područja: povijest hrvatske književnosti i njezina jezika, leksikografije, dijalektologije, hrvatske kulture i slavistike.
Član je Društva hrvatskih književnika, te član suradnik mnogih ustanova i znanstvenih instituta u zemlji i inozemstvu.

porn porn

log0 AA 3