Smrt Petra Svačića zbog kralja po tetki

hrv kra 1

SERIJAL: HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI (54) I. Čondić-Begov – Kralj Petar Svačić odlazi u boj Tomislav Marijan Bilosnić, književnik, publicista, fotograf  i slikar, u ovome serijalu objavljuje popularno-znanstvene povjesnice o hrvatskim knezovima i kraljevima u Kotarima SMRT PETRA SVAČIĆA ZBOG KRALJA PO TETKI[1] Hrvatski kralj Petar Svačić (1093. – 1097.), posljednji je hrvatski kralj, iako nije bio kraljevskoga roda, već je po svoj prilici izraz i produkt narodnoga bunta protiv tuđina, zašto je u povijesti i ostao simbolom. Ako mu se točno ne zna rod i podrijetlo, svakako je čovjek…

VIŠE ...

Život pod vladavinom tolike gospode

hrv kra 1

SERIJAL: HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI (53) Kraljevski Knin danas Tomislav Marijan Bilosnić, književnik, publicista, fotograf  i slikar, u ovome serijalu objavljuje popularno-znanstvene povjesnice o hrvatskim knezovima i kraljevima u Kotarima ŽIVOT POD VLADAVINOM TOLIKE GOSPODE[1] Protiv upliva ugarskoga kralja Ladislava, koji je nastojao zavladati Hrvatskom na temelju baštinskog prava, koje mu, istina, ovdje nitko nije priznavao, ustao je ban Petar od plemena Svačića, koji je uskoro u Kninu proglasio i kraljem. Kralj Petar (1093. – 1097.), kojemu se zapravo ne zna rod i pravo podrijetlo, imao je potporu najvećeg broja…

VIŠE ...

Po smrti Stjepana II. Hrvati nude Mađarima krunu

hrv kralj 52 1

SERIJAL: HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI (52) Kninska kraljevska tvrđava dominantno središte velike srednjovjekovne hrvatske drtžave Tomislav Marijan Bilosnić, književnik, publicista, fotograf  i slikar, u ovome serijalu objavljuje popularno-znanstvene povjesnice o hrvatskim knezovima i kraljevima u Kotarima   PO SMRTI STJEPANA II. HRVATI NUDE MAĐARIMA KRUNU[1] «Prijeka smrt kralja Dmitra Zvonimira bijaše znak za općenitu smutnju i nerede u hrvatskoj državi i, kako kralj nije ostavio sina nasljednika, trebalo se riješiti  pitanje tko će sjesti na ispražnjeno hrvatsko-dalmatinsko prijestolje. U prvi mah se Hrvati razdijeliše u dvije stranke: jedna, i to…

VIŠE ...

Kraj trostoljetne vlasti Trpimirovića

hrv kra 51 1

SERIJAL: HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI (51) Ferdinand Quiquerez Dolazak Hrvata k moru Tomislav Marijan Bilosnić, književnik, publicista, fotograf  i slikar, u ovome serijalu objavljuje popularno-znanstvene povjesnice o hrvatskim knezovima i kraljevima u Kotarima   KRAJ TROSTOLJETNE VLASTI TRPIMIROVIĆA[1] Za razumijevanje vrlo složene situacije  koja je uslijedila poslije smrti kralja Zvonimira, posebice na ovom zadarskom, ravnokotarskom prostoru, potrebito je znati neke ranije detalje, političke prilike na tadašnjem dalmatinskom području, dakle, sve ono što je prethodilo Zvonimirovom dolasku na vlast i što ga je pratilo do kraja života. U nekim ispravama iz…

VIŠE ...

Zvonimir “umoren kod Crkve sv. Cecilije”

hrv kralj 50 1

SERIJAL: HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI (50) Zvonimirov Knin Tomislav Marijan Bilosnić, književnik, publicista, fotograf  i slikar, u ovome serijalu objavljuje popularno-znanstvene povjesnice o hrvatskim knezovima i kraljevima u Kotarima   ZVONIMIR «UMOREN KOD CRKVE SV. CECILIJE[1]» Smrt kralja Dmitra Zvonimira najintrigantnija je hrvatska smrt. Njen opis nalazimo već u Legendi o smrti kralja Zvonimira u «Hrvatskoj kronici» sačuvanoj u jednom latiničkom prijepisu iz 1546. godine, dok se misli da je «Kronika» nastala prema «Barskom ljetopisu» (Sclavorum regnum), odnosno «Ljetopisu popa Dukljanina», dukljansko-barskog  nadbiskupa Grgura Zadranina. Eduard Peričić, misli da je…

VIŠE ...

Hrvati u doba Zvonimira pišu na tri pisma i dva jezika

hrv kraljevi 49 1

SERIJAL: HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI (49) Baščanska ploča, oko 1100., detalj Tomislav Marijan Bilosnić, književnik, publicista, fotograf  i slikar, u ovome serijalu objavljuje popularno-znanstvene povjesnice o hrvatskim knezovima i kraljevima u Kotarima   HRVATI U DOBA ZVONIMIRA PIŠU NA TRI PISMA I DVA JEZIKA[1] Pišući o hrvatskome kralju Zvonimiru, odlučio sam proširiti temu o vremenu, društvenim, političkim i kulturnim prilikama njegova doba, poglavito zato što se poodavno uvriježilo mišljenje naših ljudi, kako na ovim našim stranama nije nikad i ničeg bilo, kako smo sve uvezli, prihvatili i saznali od tuđinaca,…

VIŠE ...

Kamen na kojemu se gradi samosvojna zgrada pisanog jezika Hrvata

hrv kra 48 1

SERIJAL: HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI (48) Baščanska ploča Tomislav Marijan Bilosnić, književnik, publicista, fotograf  i slikar, u ovome serijalu objavljuje popularno-znanstvene povjesnice o hrvatskim knezovima i kraljevima u Kotarima   KAMEN NA KOJEMU SE GRADI SAMOSVOJNA ZGRADA PISANOG JEZIKA HRVATA[1] Baščanska ploča, koja se uzima kao najstariji tekst u hrvatskoj književnosti, svakako je najživlje hrvatsko svjedočanstvo. Pisana glagoljicom i hrvatskim jezikom spomen je na kralja Zvonimira, na njegov značaj, kao i kraljevu darovnicu jedne livade opatije sv. Lucije u Jurandvoru kod Baške na otoku Krku. Na kamenu ove ploče klesar…

VIŠE ...

Zaogrtanje ravnokotarskog pejzaža “bijelim plaštom crkava”

hrv kra 5

SERIJAL: HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI (47) Romanički reljef sv. Krševana na konju Tomislav Marijan Bilosnić, književnik, publicista, fotograf  i slikar, u ovome serijalu objavljuje popularno-znanstvene povjesnice o hrvatskim knezovima i kraljevima u Kotarima   ZAOGRTANJE RAVNOKOTARSKOG PEJZAŽA «BIJELIM PLAŠTOM CRKAVA»[1] Kako se tijekom 11. stoljeća postupno, ali konačno formira novi graditeljski i umjetnički stil poznat pod imenom romanika, tako će i umjetnost, posebice ona koja se odnosi na monumentalni pejzaž, na crkve i arhitekturu, za doba kralja Zvonimira (1075. – 1089.) biti najizrazitiji vid stvaralaštva u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj i Dalmaciji,…

VIŠE ...

Neka već likuje anđeoska vreva na nebesima

hrv kra 1

SERIJAL: HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI (46) Benediktinski samostan sv. Marije u Zadru Tomislav Marijan Bilosnić, književnik, publicista, fotograf  i slikar, u ovome serijalu objavljuje popularno-znanstvene povjesnice o hrvatskim knezovima i kraljevima u Kotarima NEKA VEĆ LIKUJE ANĐEOSKA VREVA NA NEBESIMA[1] Doba hrvatskoga kralja Zvonimira, vidjeli smo, po mnogo čemu je izuzetno značajno za hrvatsko društvo, državu, za hrvatsko nacionalno biće, kako glede povijesti, politike, kulture, umjetnosti i gospodarstva, tako i gledajući uže kroz sferu duhovnoga života – hrvatske književnosti, koja zapravo i započinje s ovim vremenom. Mogli bismo jednostavno reći…

VIŠE ...

Papinstvo u Zvonimirovoj državi

hrv kra 1

SERIJAL: HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI (45) Naslovnica knjige Nevena Budaka – Knezovi kraljevi biskupi Tomislav Marijan Bilosnić, književnik, publicista, fotograf  i slikar, u ovome serijalu objavljuje popularno-znanstvene povjesnice o hrvatskim knezovima i kraljevima u Kotarima   PAPINSTVO U ZVONIMIROVOJ DRŽAVI[1] U Zvonimirovo doba na području zapadne ekumene javlja se snažan reformski pokret; rimska se crkva administrativno i disciplinarno preustrojava, a dolazi i do bitne moralne obnove europskoga društva, što će utjecati i na odluke i stavove, najprije hrvatskoga bana, a potom i kralja Zvonimira. Reforme posebice osnažuju za pontifikata Grgura…

VIŠE ...

Hrvatska je već za Zvonimira ušla u Europu

hrv kra 1

SERIJAL: HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI (44) Hrvatska nakon godine 1102. Tomislav Marijan Bilosnić, književnik, publicista, fotograf  i slikar, u ovome serijalu objavljuje popularno-znanstvene povjesnice o hrvatskim knezovima i kraljevima u Kotarima   HRVATSKA JE VEĆ ZA ZVONIMIRA UŠLA U EUROPU[1] U 19. stoljeću, kad je došlo do ubrzanog procesa integracije hrvatske nacije, počelo je intezivnije stvaranje i mijenjanje svijesti o hrvatskoj povijesti. Ilirci su se u razdoblju svoga pokreta (1835. – 1848.) rado i često bavili raznim povijesnim temama, bilo kroz priče, povjesnice, književna i znanstvena djela, bilo kroz poeziju…

VIŠE ...

Fatalna žena hrvatske povijesti

hrv kraljevi 1

SERIJAL: HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI (43) Eugen Kumičić – Kraljica Lepa Tomislav Marijan Bilosnić, književnik, publicista, fotograf  i slikar, u ovome serijalu objavljuje popularno-znanstvene povjesnice o hrvatskim knezovima i kraljevima u Kotarima FATALNA ŽENA HRVATSKE POVIJESTI[1] Eugen Kumičić napisao je roman «Kraljica Lepa», koji govori o Jeleni, supruzi kralja Zvonimira, poznatoj u povijesti i pod imenom kraljica Lijepa. Ovaj obimni i popularni povijesni roman s vrlo indikativnim podnaslovom «propast kraljeva hrvatske krvi», objavljen 1902. godine godine, tematizirao je nacionalnu tragediju Hrvata. Naširoko iznoseći epopeju propasti hrvatske državne samostalnosti od 1075.…

VIŠE ...

Mit o hrvatskom prokletstvu

hrv kra 1

SERIJAL: HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI (42) Dmitar Zvonimior u Kninu Tomislav Marijan Bilosnić, književnik, publicista, fotograf  i slikar, u ovome serijalu objavljuje popularno-znanstvene povjesnice o hrvatskim knezovima i kraljevima u Kotarima   MIT O HRVATSKOM PROKLETSTVU[1] Ivan Nepmuk Jemeršić u knjizi «Bog i Hrvatska ili ozbiljne misli za vjeru i domovinu» (Zagreb, 1896), piše: «Naša hrvatska domovina sja se u dragom biserju i morskim koraljima, zrcali se u zlatu i sjajnim gorskim draguljima koji se odsijevaju sa krune Zvonimirove i sa žezla slavne hrvatske slave». Ali «staru slavu» pomutila je…

VIŠE ...

Legenda o kralju Zvonimiru (41)

hrv kra

SERIJAL: HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI Tomislav Marijan Bilosnić – Knin, kraljevski grad Tomislav Marijan Bilosnić, književnik, publicista, fotograf  i slikar, u ovome serijalu objavljuje popularno-znanstvene povjesnice o hrvatskim knezovima i kraljevima u Kotarima LEGENDA O KRALJU ZVONIMIRU[1] Malo je, nažalost, originalnih sastavaka hrvatske književnosti koji bi se odnosili na svetačke legende, legende o junacima, vojvodama, velikašima, kneževima i kraljevima, o velikim djelima i pothvatima, o važnim nacionalnim događajima. Da nema Kačićeve pjesmarice i još nekoliko, već potisnutih i zaboravljenih epova, mi mnogo toga ne bismo ni znali iz svoje prošlosti,…

VIŠE ...

Papa šalje krunu, zastavu, mač i žezlo (40)

hrv kralj 1

SERIJAL: HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI Hrvatski vladar – Zvonimir ili Petar Krešimir IV. Tomislav Marijan Bilosnić, književnik, publicista, fotograf  i slikar, u ovome serijalu objavljuje popularno-znanstvene povjesnice o hrvatskim knezovima i kraljevima u Kotarima PAPA ŠALJE KRUNU, ZASTAVU, MAČ I ŽEZLO[1] U dosadašnjim pričama o glasovitome hrvatskom kralju Zvonimiru, kojega prate priče i legende, kao ni jednoga drugog vladara, mogli smo dosada saznati kako je riječ o potomku Svetoslava Suronje i njegova sina Stjepana. To znači da je i u njemu tekla krv Trpimirovića, ranije hrvatske kraljevske loze potekle s…

VIŠE ...

Dogovor sidraškoga župana i bana Zvonimira u Karinu (39)

krv kra 1

SERIJAL: HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI Tomislav Marijan Bilosnić – Petar Krešimir IV. po nekim verzijama zarobljen je kod Caske Tomislav Marijan Bilosnić, književnik, publicista, fotograf  i slikar, u ovome serijalu objavljuje popularno-znanstvene povjesnice o hrvatskim knezovima i kraljevima u Kotarima   DOGOVOR SIDRAŠKOGA ŽUPANA I BANA ZVONIMIRA U KARINU[1] Kada se govori o Zvonimirovu dolasku na hrvatski kraljevski tron i prekidu vlasti Trpimirovića, neophodno je znati i priču koja je prethodila ovome činu. Čini mi se da ju je najplastičnije napisao povjesničar prof. dr. sc. Neven Budak u svojim slikama…

VIŠE ...

Krunidba kralja Dmitra Zvonimira (38)

hrv kra 01

SERIJAL: HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI Celestin Medović – Zaruke hrvatskog kralja Zvonimira Tomislav Marijan Bilosnić, književnik, publicista, fotograf  i slikar, u ovome serijalu objavljuje popularno-znanstvene povjesnice o hrvatskim knezovima i kraljevima u Kotarima KRUNIDBA KRALJA DMITRA ZVONIMIRA [1] «Dan 8. listopada 1075. znamenit je u povijesti hrvatskoj. Polegla toga dana sila naroda po prostranom polju solinskom da svojim očima gleda krunidbu kralja Zvonimira. Tu se sabrala kita duhovnih pastira», piše Vjekoslav Klaić u «Povijesti Hrvata». Ovaj će povjesničar prije kazati kako je odmah po smrti Petra Krešimira, glasoviti rimski papa…

VIŠE ...

Za dobroga kralja Zvonimira bijaše vesela sva zemlja (37)

hrv kra 1

SERIJAL: HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI Biskupija kod Knina Tomislav Marijan Bilosnić, književnik, publicista, fotograf i slikar, u ovome serijalu objavljuje popularno-znanstvene povjesnice o hrvatskim knezovima i kraljevima u Kotarima ZA DOBROGA KRALJA ZVONIMIRA BIJAŠE VESELA SVA ZEMLJA1 U Zvonimirovo doba mnogo se toga mijenja, kako u društvenom, crkveno-političkom, kulturnom, tako i monumentalnom pejzažu Hrvatske. Iako će neki naši povjesničari, kao M. Kostrenčić u Zvonimirovoj vjernosti Apostolskoj Stolici vidjeti tek politički čin polaganja hrvatske nezavinosti u ruke pape Grgura VII., jer je Zvonimir «pristao, da postane vazal papin», činjenica je da…

VIŠE ...

San o prijestolju pradjedova (36)

hrv kraljevi 1

SERIJAL: HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI Zabat iz crkve sv. Petra i Mojsija u Solinu u kojoj se krunio Zvonimir Tomislav Marijan Bilosnić, književnik, publicista, fotograf  i slikar, u ovome serijalu objavljuje popularno-znanstvene povjesnice o hrvatskim knezovima i kraljevima u Kotarima   SAN O PRIJESTOLJU PRADJEDOVA [1] Kralja Zvonimira prate priče, legende, dokumenti, diplomatički izvori, povijesne činjenice, književna i umjetnička djela njemu posvećena. A kad bi se još razriješila toponomastika zabilježena u izvorima koji spominju ovog kralja, vidjeli bismo kako je on najveći dio svog vremena boravio u Kotarima, u onom…

VIŠE ...

Zašto je sporna godina Zvonimirove krunidbe (35)

hrv kraljevi 1

SERIJAL: HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI Tomislav Marijan Bilosnić, književnik, publicista, fotograf  i slikar, u ovome serijalu objavljuje popularno-znanstvene povjesnice o hrvatskim knezovima i kraljevima u Kotarima   ZAŠTO JE SPORNA GODINA ZVONIMIROVE KRUNIDBE [1] Kad je u pitanju godina krunidbe kralja Zvonimira u hrvatskoj povijesnoj znanosti mnogo je dvojbi. Naime, između 1074. i 1076. godine, kad je Zvonimir okrunjen za hrvatskoga kralja, mnogo je različitih i isprepletenih događaja. Stjepan Antoljak navodi 1074. godinu, kao godinu početka včladanja kralja Dmitra Zvonimira. Vjekoslav će Klaić reći: «negdje u polovici godine 1075. Zvonimir…

VIŠE ...

Hrvatski kralj šurjak ugarskoga kralja (34)

hrv kraljevi 1

SERIJAL: HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI Baščanska ploča, oko 1100., detalj Tomislav Marijan Bilosnić, književnik, publicista, fotograf  i slikar, u ovome serijalu objavljuje popularno-znanstvene povjesnice o hrvatskim knezovima i kraljevima u Kotarima   HRVATSKI KRALJ ŠURJAK UGARSKOGA KRALJA [1] Još 1069. godine Petar Krešimir IV., koji je stolovao u Ninu, stupio je u pregovore sa svojim rođakom Svetoslavovićem, banom Dmitrom Zvonimirom, kada su se i nagodili da se Slavonija ujedini s materom zemljom Hrvatskom, čije je središte tad bilo na širem ravnokotarskom zaleđu i ličkom prostoru, te prostoru Bosne u zaleđu.…

VIŠE ...

Petar Krešimir IV. često je svraćao u Zadar kod svojih rođaka Madijevaca (33)

hrv suvenir 1

SERIJAL: HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI Hrvatski dostojanstvenik iz Biskupije kod Knina Tomislav Marijan Bilosnić, književnik, publicista, fotograf i slikar, u ovome serijalu objavljuje popularno-znanstvene povjesnice o hrvatskim knezovima i kraljevima u Kotarima   PETAR KREŠIMIR IV. ČESTO JE SVRAĆAO U ZADAR KOD SVOJIH ROĐAKA MADIJEVACA [1] Uz one već ispričane, još je dosta priča o hrvatskom kralju Petru Krešimiru IV., ili Velikom, kako su ga podanici i povjesničari još zvali. Iako je kralj osobito volio Hrvate i vrlo često znao u svojim putovanjima Kotarima družiti se s njima, kao što…

VIŠE ...

Petar Krešimir najviše je volio boraviti među svojim hrvatskim podanicima u Kotarima (32)

hrv gradovi 1

SERIJAL: HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI Kralj Petar Krešimir IV. Tomislav Marijan Bilosnić, književnik, publicista, fotograf i slikar, u ovome serijalu objavljuje popularno-znanstvene povjesnice o hrvatskim knezovima i kraljevima u Kotarima   PETAR KREŠIMIR NAJVIŠE JE VOLIO BORAVITI MEĐU SVOJIM HRVATSKIM PODANICIMA U KOTARIMA [1] Da je odnos Zadra i hrvatskoga kralja u Ninu bio znatno drukčiji nego što je to službena povijest do sada tumačila, vidjeli smo i na slučaju Dikla, koje se nalazilo unutar zadarske gradske općine, na samome rubu onog prostora u ranohrvatskoj povijesti znanog pod imenom Hrvati.…

VIŠE ...

Darovnice Petra Krešimira IV. zadarskim samostanima (31)

hrv kraljevi 1

SERIJAL: HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI Nin Tomislav Marijan Bilosnić, književnik, publicista, fotograf  i slikar, u ovome serijalu objavljuje popularno-znanstvene povjesnice o hrvatskim knezovima i kraljevima u Kotarima   DAROVNICE PETRA KREŠIMIRA IV. ZADARSKIM SAMOSTANIMA[1] Snažan vladar, kralj Petar Krešimir IV., koji je vladao od 1055. ili 1058. do 1077. godine, u darovnici «Mare nostrum» (naše more), kojom 1069. godine otok Maun daje zadarskom samostanu sv. Krševana, Jadransko more naziva svojim, a sebe kraljem Hrvatske i Dalmacije. Tako je Krešimir na najveću moguću političku razinu uzdigao epohu Trpimirovića, individualizirao kraljevstvo, gdje…

VIŠE ...