Nedjeljko Mihanović – Poljički parnas

Odabrani tekstovi (Poljička čitanka)

Ova antologija hrvatskoga poljičkog pjesničkog i književnog proznog izraza sastavljena je s nakanom, da se književnim primjerima predoči i osvijetli umjetnički i znanstveni rad trideset i petorice poljičkih književnih stvaralaca i kulturnih djelatnika, koji su monografijski obrađeni i predstavljeni u knjizi Poljički Parnas (Priko, 2005.). Sastavljač se pridržavao antologijskog načela, da u izbor unese književno najbolje i najuspjelije tekstove, u kojima će se vidjeti i doživjeti istinske vrijednosti ostvarene od poljičkih književnika, pjesnika, znanstvenika, jezikoslovaca, filozofa, teologa, povjesnika i humanista, koje su nastale u tijeku dvjestogodišnjega stvaralačkog rada na prostoru Poljica, odnosno na području nekadašnje starohrvatske Poljičke Republike.

U ovoj hrestomatiji je našao mjesto svaki ugledniji poljički književnik, pjesnik, prozni pisac, jezikoslovac, znanstvenik, povjesnik, pedagog, duhovni vođa, teolog, učitelj, politički mislilac i domoljub, koji je napisao i objavio barem jednu knjigu, koja ima svojstvene vrijednosti u izražavanju hrvatskog duha umjetnosti, znanosti, kulture srca i uma, uljudbe, domoljublja, čovječnosti, slobode, vjere i ćudoređa. Među ovim izabranim tekstovima našli su mjesto oni prilozi, za koje je sastavljač smatrao da nose odlike najuspjelijih umjetničkih i znanstvenih dostignuća.

(tekst iz Predgovora)