Marko Lovrić – Na Dinari most

Knjiga opisuje život ljudi i običaje podinarskog kraja s livanjske strane Dinare. Ujedno je i opis stanja tog kraja od dolaska Turaka, pa je tako i povijesni roman.

Roman prati doseljavanje ljudi iz sinjskog kraja u svoju pradomovinu u Livanjsko polje, odakle su ih Turci prije 250 godina protjerali. Vraćaju se krajem 18. i početkom 19. stoljeća, te prikazuje njihov težak život još uvijek pod Turskom. Dalje kroz praćenje i stvaranje jedne doseljeničke obitelji, opisuje se da su na sličan način prošle i sve druge hrvatske obitelji koje su se doselile za vrijeme Turaka. U romanu se govori i o samom padu turske carevine u livanjskom Podinarju, borbi naroda za oslobođenje i proslavi pada te države. Pjesme proslave pada carevine i druge pjesme u ovoj knjizi, autor je sam izmislio i spjevao, te su njegovo osobno djelo. Kako je malo ili skoro ništa napisano o ovom podinarskom kraju, prihvatio sam se pisanja ovog života pod Dinarom, kako bi se nove generacije upoznale s povijesti, običajima i teškim načinom življenja. To mi je bila dugogodišnja želja, ali tek sam sada dobio slobodnog vremana, pa to i činim. Glavni izvor informacija mi je bila usmena predaja naroda ovoga kraja. Još kao dječak sam volio slušati stare ljude što pričaju o turskom vremenu i poslije toga, tako da mi je glavnina teksta njihovo prepričavanje. I tada su mi ljudi govorili: Marko zapisi ovo, zapisi ono, a ja nisam zapisivao, jer nisam mislio da ću ikada napisati bilo kakvu knjigu, a pogotovo ovu. Ostala su mi samo sjećanja.