EK vijesti 7. lipnja 2017.

EK vijesti 7. lipnja 2017.

Europa koja brani: Komisija pokreće raspravu o uspostavljanju sigurnosne i obrambene unije Komisija danas pokreće javnu raspravu o tomu u kojem će se smjeru u budućnosti  kretati obrana  EU s 27 država članica. Nakon Komisijine Bijele knjige o budućnosti Europe, u...
EK vijesti 6. lipnja 2017.

EK vijesti 6. lipnja 2017.

Državne potpore: Komisija podržala novi hrvatski nacionalni program širokopojasnog pristupa za razdoblje 2017. – 2023. u vrjednosti od 101 milijuna EUR Europska komisija utvrdila je da je plan Hrvatske za širokopojasnu mrežu nove generacije (NGN) u vrjednosti od 101,4...
EK vijesti 2. lipnja 2017.

EK vijesti 2. lipnja 2017.

Predsjednik Juncker i povjerenica Malmström na dvanaestom poslovnom sastanku na vrhu EU i Kine Predsjednik Juncker i povjerenica Malmström jutros su govorili na dvanaestom poslovnom sastanku na vrhu EU-a i Kine, događanju koje čelnicima EU i Kine omogućuje da s...
EK vijesti 1. lipnja 2017.

EK vijesti 1. lipnja 2017.

Borba protiv govora mržnje na internetu – napredak Komisijine inicijative u suradnji s platformama društvenih medija i društvom građana Prije godinu dana Europska komisija i četiri velike platforme društvenih medija objavile su kodeks postupanja radi suzbijanja...
EK vijesti 31. svibnja 2017.

EK vijesti 31. svibnja 2017.

Komisija iznosi prijedlog mogućih daljnjih mjera za produbljenje europske ekonomske i monetarne unije Komisija iznosi prijedlog mogućih daljnjih mjera za produbljenje europske ekonomske i monetarne unije. Nakon što je 1. ožujka predstavila Bijelu knjigu o budućnosti...
EK vijesti 30. svibnja 2017.

EK vijesti 30. svibnja 2017.

Jedinstveno digitalno tržište:  EU pregovarači složni oko WiFi4EU inicijative Europski parlament, Vijeće i Europska komisija postigli su večeras politički dogovor o inicijativi WiFi4EU i njezinu financiranju, kojom se podupire uvođenje besplatnih pristupnih točaka za...