Ilčić Milan

Ilčić Milan

Pogledajte galeriju radova! Milan Ilčić Batina, rođen 1963. godine u Donjoj Batini. Na hrvatskoj likovnoj sceni 20 godina. Izlagao na 11 skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu, te sujelovao na likovnim kolonijama. Od 1994. imao je 9 samostalnih izložbi. Posjeduje...
Ivanek Lidija

Ivanek Lidija

Pogledajte galeriju radova! Lidija Ivanek Rođena sam 1968. godine u Zagebu. Po zvanju dam doktor veterinarske medicine, a po zanimanju sam umjetnik, fotograf i slikar. Bavim se slikarstvom i fotografijom kao oblikom izražavanja. Živim i radim u Zaboku. Član sam...