Art

Vijesti iz umjetnosti

Izložbe

Predstavljamo sjajnu mladu hercegovačku akademsku grafičarku Slađanu Milićević

Slađana Milićević, sjajna mlada hercegovačka akademska grafičarka, medij digitalne grafike povezuje s modernim, dinamičnim, brzim i tehnološkim napretkom današnjice te prednosti koje pruža digitalna obrada slike koristi da bi ojačala ideju rekompozicije i dinamike, brzine promjenjivosti prenesene informacije, dok na neki način i postavlja pitanje, daje kritiku te problematizira tematiku mogućeg otuđenja i gubljenja u današnjem ubrzanom i virtualnom svijetu.

Grad, rekompozicija, međuljudski odnosi, dinamika, promjenjivost i digitalno – ovo su pojmovi koje Slađana Miličević koristi da bi postavila pitanja, te kroz vlastito kreativno-praktično istraživanje uz pomoć medija digitalne grafike i odgovorila na njih. read more…

ERA i Karim: Design for Everyone u Muzeju Mimara

ERA i Karim Rashid pripremili su dizajnerski spektakl za preko 300 uzvanika na svečnom otvorenju izložbe „Design for Everyone“ u Muzeju Mimara u Zagrebu

Veliki umjetnik i dizajner koji radi u preko 40 zemalja svijeta i trenutno živi u New Yorku, doputovao je u Zagreb s namjerom da osobno prisustvuje Izložbi koja je spojila prošlost i budućnost.

read more…

ALU Zagreb – grafičke mape II. godine grafičkog odsjeka

RAZLIČITO 2 DAVOR DMITROVIĆ

foto galerijaGRAFIČKE MAPE
II. GODINE GRAFIČKOG ODSJEKA
AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI ZAGREB

Mala dvorana Galerije Prica, POU Samobor
Trg Matice hrvatske 6
10430 Samobor
Izložba traje od 06. do 29. lipnja 2017.

5 godina grafičkih mapa

Grafika u području umjetnosti predstavlja originalan svijet vrlo specifičnog oblika likovnog govora koji ne nastaje izravnim potezom na površini, već se oblikuje na matrici i prenosi na papir putem otiska. Za razliku od crteža ili slike grafiku karakterizira mogućnost umnožavanja. Njezina originalnost osigurana je strukturom grafičkih instrumenata – matrice, alata kojim se radi, bojom koja se koristi i papira na kojem se otiskuje. Misao koju je Vincent van Gogh jednom prilikom istaknuto svom bratu o tome kako bi ga kod slikarstva začudila jedna stvar, a to je slikarski zanat jer je riječ o vrlo teškom poslu, možemo primijeniti i na “grafički zanat”. Kako bi autor materijalizirao svoje umjetničke težnje, mora spoznati i savladati osnovne tehnike rada što je i sastavni dio studija grafičkog odsjeka zagrebačke Akademije likovnih umjetnosti.
Od 2011. godine klasa II. godine grafičkog odsjeka Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu u sklopu redovnog programa producira grafičke mape. Nakon što studenti preddiplomskog studija grafike na prvoj godini razviju svoje crtačke vještine i izraz kroz crtanje portreta i akta, te savladaju medij grafike kroz tehnike visokog i dubokog tiska, na drugoj godini unutar programa glavnih umjetničkih tehnika upoznaju i istražuju izražajne mogućnosti grafike kroz tehnike plošnog i protisnog tiska, tj. litografije i sitotiska. Svake godine je pred studente stavljen zadatak u formi određene teme za pojedinu grafičku mapu, te prema vlastitim preferencijama uz pomoć mentora izv.prof.art. Josipa Baće i as.dr.art. Mirana Šabića studenti realiziraju radove u pojedinoj tehnici. Osim radova za mapu, studenti izrađuju i korice mapa, te predlist i dizajn korica, a gotove grafičke mape završni su projekt II. godine i čine sukus cjelogodišnjeg rada na spomenutim tehnikama.
Na izložbi su predstavljene četiri grafičke mape u tehnici sitotiska i pet grafičkih mapa u tehnici litografije nastalih u periodu od 2011. do 2016. godine. Svake godine za pojedinu mapu definirana je određena tema, a do sada su obrađene teme: Alter ego, Ogoljeno, Mirovanje, Izbliza, Skriveno, Svjetlost, Različito i Periferno. Ove teme dovoljno su opširne da studenima omoguće slobodu u izričaju, a opet dostatno koncizne da ih zadrže u polju određenog sadržaja. Interpretirajući teme kroz akromatske ili kromatske prikaze apstraktnih ili figurativnih motiva i koristeći elemente asocijacija, simbolike ili naracije, studenti ispituju mogućnosti pojedine tehnike gradeći paralelno odnos između ploha, linija i boja, punog i praznog, geometrijskog i organskog. Crta, ploha, potez, linija i točka često su ključne odrednice u gradnji ritma, proporcija i ravnoteže kompozicije na temelju kojih autori unutar zadanih tematskih i tehničkih okvira spoznaju širinu suvremenih mogućnosti likovnog izražavanja.
Grafička mapa nastala tijekom akademske godine 2011/12. nije imala zadanu temu, te se među dominantno akromatskim radovima javljaju figurativni motivi ljudskog lika u djelima Ane Jagić i Ive Habus. Posebno se ističe minuciozno izvedeni kukac s predimenzioniranim linijski definiranim krilima u radu Tee Jurišić, dok su preostali radovi više asocijativnog karaktera gdje autorice unutar prepoznatljivih formi kruga, trokuta i križa istražuju mogućnosti boje u litografiji. Još veća dominacija boje prisutna je u grafičkoj mapi Alter ego iz 2012/13. godine u kojoj studenti u tehnici litografije istražuju mogućnosti linije i plohe, odnosa boje i linije, te različite forme ekspresivnosti od suptilne ilustrativnosti u radu Tee Ivković i slikarske umjerenosti u radu Tina Lončara, pa sve do snažne linijske ekspresije Domagoja Biškupa i dinamičnog odnosa gradivnih elemenata u radu Ivana Vrančića. Zanimljivo je vidjeti kako zadana tema postaje okidač za različite pravce kretanja kod studenata. Primjerice, grafička mapa u tehnici sitotiska na temu Ogoljeno potaknula je pojedine studente da krenu prema simplifikaciji prikazanog poput djela Domagoja Biškupa koji je plohama u boji formirao kompoziciju lišenu suvišnih detalja, dok su drugi studenti, poput Judite Horvatinović, krenuli u interpretaciju bogatstva prikaza i sadržaja koji otkrivamo nakon ogoljenja materije. Tea Ivković zadržala se u polju linijske gradnje motiva, dok je Tin Lončar titravim plohama u različitim bojama formirao lik koji asocira na fotografiju u negativu.
Mapa Mirovanje u tehnici litografije iz 2013/14. godine rezultirala je vrlo raznolikim radovima od kojih se svakako ističe ono linijsko, ilustrativno i stilizirano u kolorističkom radu Karle Čurčinski, dok je tenzijska ravnoteža različitih gibanja u djelu Sabine Gašparac ostvarena suprotstavljanjem raznolikih silnica koje postižu stanje mirovanja, da bi krajnje drugačija interpretacija Marine Ivančić ostvarila lirsku kompoziciju naizmjeničnog ritma točaka, mrlja i praznih ploha povezanih vodoravnom linijom. Mario Sardelić nit je poveznica između navedenih krajnjosti unutar teme mirovanja koju on sâm interpretira pomoću dvaju posve različitih statičnih elemenata – tonski oblikovanog volumena kocke koja svojim istjecanjem uzrokuje ritmično gibanje na površini vode.
U grafičkoj mapi litografije iz 2014/15. godine studenti su realizirali izvrsne radove vrlo različitih osobnih izričaja i interpretacija teme od minucioznih detalja u radu Ivane Bajcer, preko narativnosti djela Dorotee Dugošija i snažnog realističnog prostornog elementa ćelije koji naglašava siluetu ljudskog lika u radu Maria Javorana, pa sve do impresivnog efekta naziranja (ili nestajanja) ljudskog lica u radu Marijane Jurjević.
U posljednjim grafičkim mapama iz 2015/16. godine na temu Različito i Periferno osim savladavanja i upoznavanja samih tehničkih elemenata obrađenih grafičkih tehnika kod studenata pratimo sličnosti i različitosti u njihovim promišljanjima o pojedinoj temi. U tehnici sitotiska tema Periferno polučila je mnoštvo kolorističkih radova koji se bave društvenim odnosima interpretiranim kroz formu ljudskih silueta ili pak prirodnih i urbanih vizura. Zanimljiv je pristup temi Različito u tehnici litografije kroz poništenje, odnosno psihološku slagalicu emocija i ekspresija ljudskog lica u radu Ivice Purgara, te vrlo slojevite i sadržajne interpretacije u radovima Lorene Almaši i Agate Lučić ili pak krajnje simbolične poruke u djelu Davora Dmitrovića.
Iz godine u godinu nastaju radovi novih studenata koji variraju po likovnom izričaju, gradnji specifičnog rukopisa i osobnim afinitetima pojedinca u umjetničkom stvaralaštvu. No, moguće je u zasebnom promatranju radova u tehnici litografije i radova u tehnici sitotiska uočiti zamjetne razlike u karakteristikama pojedine tehnike prilikom obrade motiva. Litografija je grafička tehnika plošnog tiska, koju karakterizira velika moć nijansiranja tona. U radovima predstavljenim na ovoj izložbi možemo uvidjeti kako su se studenti manje koristili litografijom u boji, a više pažnje posvetili detaljima, nijansiranju, karakteru linije i poteza, te minucioznim detaljima što je rezultiralo popriličnim brojem vrlo delikatnih i suptilnih rješenja poput radova Vendi Vernić, Marine Ivančić i Deniss Mikulčić Grgić.
Za razliku od litografije koja je plošna tehnika, protisni tisak zbog svoje direktnosti omogućava tisak na različitim materijalima. Sitotisak podnosi nanošenje različitih debljina slojeva bojila što omogućava reljefnost konačnog otiska. Brojne mogućnosti sitotiska rezultirale su dominantno kolorističkim radovima koje karakteriziraju naglašeni odnosi ploha: puno-prazno, pozitiv-negativ, svijetlo-tamno. Svojstva boje mogu varirati od sjajnih ili zagasitih do transparentnih ili pokrivnih. Sitotisak, ukoliko je dobro izveden, omogućuje veliku jasnoću i oštrinu crteža, te izražajnost i čistoću obojenih ploha, no za razliku od litografije nije pogodan za postizanje tonskih efekata. Čist odnos boja i ploha vidljiv je u radovima Domagoja Biškupa, Tina Lončara, Filipa Pilja i Ivana Kovačevića, dok je dominacija boja prisutnija u radovima Ivice Purgara, Sofije Mihoković i Diane Trohar.
Osim savladavanja grafičkih tehnika litografije i sitotiska, studentima je povjeren zadatak osmišljavanja dizajna korica i naslova čime se osim svijesti o uvjetima i procesima nastanka rada, studenti paralelno uče važnosti grafičkog dizajna odnosno vizualne komunikacije putem grafičkog znaka.
Grafičke mape predstavljene na izložbi rezultat su predanog rada nadarenih studenata i svjedoče o njihovom trudu i usvojenom znanju tijekom studijske godine. Vrijedan rad pod vodstvom mentora koji su, uvažavajući osobne sklonosti pojedinca, vodili studente tijekom procesa izrade grafičkih listova u zadanim tehnikama, rezultirao je raznovrsnim radovima zavidne kvalitete koji svjedoče ne samo o savladanim tehnikama već i o promišljanju i sposobnosti interpretacije određenih tema pritom poštujući i slijedeći svoju vokaciju prilikom oblikovanja vlastitog likovnog govora.

Sonja Švec Španjol, mag.hist.art.

PERIFERNO 4 AGATA LUČIĆ

Sunčanica Tuk: Retrospektiva

Sunčanica TukGalerija Prsten, Dom HDLU
Trg žrtava fašizma 16, Zagreb
13. 6. – 2. 7. 2017.
Kustos izložbe: Ivica Župan

Otvorenje: utorak, 13.6.2017. u 19.00 sati. Popraćeno nastupom ansambla LADO u 20.30 sati u sklopu festivala Design District Zagreb.

U srijedu, 13. lipnja u 19.00 sati, otvorit će se retrospektivna izložba Sunčanice Tuk, u Galeriji Prsten u Domu hrvatskih likovnih umjetnika u Zagrebu. Sunčanica Tuk je iznimna osobnost hrvatskog slikarstva i njezin profinjeni slikarski jezik čudesne konfesionalnosti ide u ono najljepše i najvrjednije što danas imamo u likovnoj umjetnosti, kako navodi autor predgovora Ivica Župan. Izložba je pregled njezinih četrdeset pet godina slikarskog djelovanja, od školovanja na ALU do danas s naglaskom na bitan aspekt njezina koncepta: procesualnost, koja je zasnovana na primarnoj, hermetičnoj i reduktivnoj formi. Artikulaciju prosedea svela je na potez kao elementarno „sredstvo“ pomoću kojega gradi serijalno slikarstvo nizova, slojeva i tzv. zapisa. Putem nervature ruke i kontroliranog automatizma ispisuje psihogram unutarnjih duhovnih stanja i latentnu rezistenciju na zbilju i tim postupkom – apsurdnom radnjom ponavljanja poteza – osvješćuje apsurd spoznaje i esencijalne smislenosti, dakako u znaku pozitivne intencije odupiranja rasapu i entropiji.

Na izložbi će biti zastupljene sve faze njezina djelovanja, s naglaskom na radovima nastalim odmah nakon studija, 1971./72. godine, koji su potvrda njezina rana otkrivanja ključnih premisa u svom slikarstvu konsolidiranjem primarne forme na osnovi serijalnog sustava nizana poteza.

Izložba u Matici iseljenika: Dubrovački mali salon

“Dubrovački mali salon” – izložba slika umjetnika “Dubrovačkog likovnog kruga”
Hrvatska matica iseljenika – Dubrovnik, četvrtak 8. lipnja 2017. u 20 sati

josip skerlj 13U dubrovačkoj galeriji Hrvatske matice iseljenika u četvrtak 8. lipnja 2017. u 20 sati otvorit će se Skupna izložba slika umjetnika „Dubrovačkog likovnog kruga“ koju će posjetiteljima predočiti kustosica izložbe povjesničarka umjetnosti Andrea Batinić Ivanković.

Na izložbi „Dubrovački mali salon“ predstavljena su djela dubrovačkih umjetnika: Lukše Peka, Viktora Šerbua, Josipa Škerlja, Mara Kriste, Josipa Ivanovića, Tonka Smokvine, Nade Zec-Ivanović, Lorena Ligoria, Vedrana Grabovca i Miša Baričevića. Izložbu čini ukupno tridest slika malog formata (najviše 30 x 30 cm) izrađenih različitim likovnim tehnikama. Svaki umjetnik na izložbi predstavio se sebi svojstvenom i prepoznatljivom temom, a izložena djela autentičnog su i živog karaktera objedinjena potpunom umjetničkom slobodom.

Iz predgovora katalogu kustosice Andree Batinić Ivanković: „Iako su po prirodi svog posla individualci, umjetnici su također i pripadnici određenih grupa, pravaca ili tenedencija, a u ovom slučaju razvidna je njihova pripadnost „Dubrovačkom likovnom krugu“ koji u slikarstvu podrazumijeva slijeđenje fovističkih i ekspresionističkih uzora. Upravo je to temeljni segment koji njihovo slikarstvo čini zanimljivim. Također, ovdje treba izdvojiti i zajedničke karakteristike njihovih radova kao što su zavičajna motivika, kromatska eksplozivnost te likovna morfologija. Ipak, na ovoj izložbi svi su umjetnici predstavljeni kao začudni pojedinci koji svojim nadasve raznolikim temama uspijevaju osloboditi najhumanije potencijale čovjekovih misli i osjetila.“

Mišo Baričević rođen je 1951. godine u Dubrovniku. Slikarsku edukaciju stekao je uz pomoć dubrovačkih slikara: Mijatovića, Masle, Trostmanna i Škerlja. Član je HDLU-a. Likovno surađuje na scenografijama kazališnih predstava Kazališta Marina Držića i Dubrovačkih ljetnih igara. Živi i djeluje u Dubrovniku kao scenograf, dekorater i ilustrator.

Vedran Grabovac rođen je 1950. godine u Dubrovniku. Slikarstvom se bavi od rane mladosti, a slikarsku edukaciju dobiva od dubrovačkog slikara Josipa Škerlja i povjesničara umjetnosti Koste Strajnića. Početkom 70- ih godina odlazi u Italiju gdje ima zapažene izložbe u Milanu, Vogheri i Sestriereu. Često sudjeluje u likovnim kolonijama, poglavito humanitarne naravi. Živi i djeluje u Dubrovniku.

Josip Ivanović rođen je 1961. godine u Sarajevu gdje je završio kiparstvo na ALU. Uz kiparstvo, bavi se grafikom, slikarstvom i scenografijom. Radovi mu se nalaze u muzejima i galerijama u Hrvatskoj te u mnogim privatnim zbirkama u Hrvatskoj i svijetu. Član je HDLU-a od 1988. godine i HZSU-a od 1993. godine. Živi i djeluje u Dubrovniku.

Maro Kriste rođen je 1980. godine u Dubrovniku. Nakon završene Umjetničke škole Luke Sorkočevića u Dubrovniku upisao je Akademiju likovnih umjetnosti Široki Brijeg Sveučilišta u Mostaru. Izlagao je na mnogim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Živi i djeluje u Dubrovniku.

Loren Ligorio rođen je 1955. godine u Dubrovniku. Tijekom tridesetogodišnjeg rada izlagao je samostalno i skupno, najčešće u društvu dubrovačkih slikara Josipa Škerlja i Miša Baričevića. Često sudjeluje u likovnim kolonijama, poglavito humanitarne naravi. Živi i djeluje u Dubrovniku.

Lukša Peko rođen je 1941. godine u Dubrovniku. 1961. godine upisuje ALU Zagreb, smjer slikarstvo. Za vrijeme studija uz slikarstvo intenzivno uči i grafiku. 1965. godine izlaže po prvi put skupa s dvojicom dubrovačkih slikara, Josipom Škerljom i Josipom Trostmannom u Dubrovniku. Upisuje postdiplomski studij grafike na ALU Zagreb kojeg završava 1968. godine. Živi i djeluje u Dubrovniku.

Tonko Smokvina rođen je u Dubrovniku 1980. godine. Diplomirao je slikarstvo na ALU Zagreb 2003. godine u klasi profesora Eugena Kokota. Član je HDLU Dubrovnik. Osim slikarstvom, bavi se i pedagoškim radom. Izlagao je na petnaest samostalnih i više skupnih izložbi u Hrvatskoj. Živi i djeluje u Dubrovniku.

Viktor Šerbu rođen je u Dubrovniku 1938. godine. Diplomirao je 1963. godine na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Bavio se pedagoškim radom i bio je profesor likovnog odgoja u Dubrovniku. Za svoje stvaralaštvo dobio je nagrade i priznanja te je uvršten u Hrvatsku likovnu enciklopediju. Živi i djeluje u Dubrovniku.

Josip Škerlj rođen je 1941. godine u Dubrovniku. Diplomirao je slikarstvo 1965. godine na ALU Zagreb. Po povratku u Dubrovnik, sve do umirovljenja 2006. godine, bavio se pedagoškim radom. Osim što slika, Josip Škerlj piše prozu i poeziju. Dobitnik je niza nagrada i priznanja, među kojima je i Nagrada Grada Dubrovnika, a odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića. Živi i djeluje u Dubrovniku.

Nada Zec-Ivanović rođena je u Dubrovniku 1965. godine. Slikarstvo je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1988. godine. Uz slikanje je tijekom cijelog studija izučavala i grafiku. Okušala se i u drugim vidovima likovnosti, dizajnu plakata i kazališnoj kostimografiji, a 20 godina se bavila i pedagoškim radom. Članica je HDLU Dubrovnik i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Živi i djeluje u Dubrovniku.

Izložba Žena u javnom prostoru kroz doba – Andrej Gaberi

Otvaranje pred Jagielonski uni. u Krakovu2005

U Muzeju Mimara u pondedjeljak 12. lipnja u 20 sati otvara se izložba Žena u javnom prostoru kroz povijest poznatog slovenskog umjetnika Andreja Gabera koja će se održavati od 12.- 30. lipnja 2017.

foto galerijaIzložba je osmišljena kao kapela univerzalne ljubavi i kao prostor Božje prisutnosti. Ovodobni svijet previše je nestabilan, što naš razum ne može prihvatiti. Univerzalna ljubav nam može ponuditi renesansu humanizma. Na ovoj izložbi stvorit će se prostor u kojem će autor predstaviti skulpturske intervencije ispred starih europskih sveučilišta u obliku modela, studija i velike plastike.

Andrej Gaberi je rođen je 1959. godine u Mariboru, u kojemu je proveo sretno djetinjstvo na obalama rijeke Drave i djedove stolarske radionice U Mariboru je pohađao srednju školu, a 1985. diplomirao na Visokoj tehničkoj školi građevinarstva. Kao dizajner je bio zaposlen u projektnom uredu. U suradnji s projektnim istraživačkim odjeljenjem na Visokoj tehničkoj školi u Mariboru u klasi prof. Boruta Pečenka i inž. Vukašina Ačanskog radi na konceptualno uokvirenim projektima, crtanju planova i proizvoda različitih modela za “Forma Viva” u betonu. U to vrijeme počinje i dugoročna suradnja sa Ljevaonicom likovnih umjetnosti kod Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje u suradnji s njezinim profesorima savladava kiparske tehnike. Godine 1990., opredjeljuje se za samostalan rad. U svom ateljeu započinje obrađivati velike plastike iz gline i gipsa. Godine 1993. utemeljuje građansku inicijativu Harfističini stol. Od 2001. do 2007., izdaje mjesečnik, novine za nove međuljudske odnose u trećem tisućljeću pod imenom “ga BERI”, gdje također objavljuje kratke refleksije o svojim pogledima na društvene odnose.

Godine 2005. postavljena je njegova skulpturska kompozicija MOST pred novim Jagielonskim sveučilištem, čime započinje rad na novom zajedničkom projektu starih europskih sveučilišta pod nazivom Evropski sveučilišni mostovi. Živi i djeluje u Ljubljani, Mariboru i Zagrebu. Darovao je brončane skulpture (skulpture i lijevanje) za Hrvatsku: godine 1995. bistu Miroslava Krleže u bronci za HNK Zagreb i godine 2009. veliko “Raspelo” u bronci za Zadar.

Damir Sobota: Systemic Paintings

Otvorenje izložbe Systemic Paintings autora Damira Sobote, održat će se u petak, 9. lipnja u Galeriji SC u 20 sati. Izložba je otvorena do 24. lipnja, radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati

Damir Sobota Systemic Paintings

Novija djela akademskoga slikara Damira Sobote evolucijski se nastavljaju na prethodne radove kojima se autor dokazao kao majstor geometrijske apstrakcije. Djela iz njegova opusa mogu se shvatiti kao estetska i intelektualna reminiscencija na umjetničke tradicije Novih tendencija, EXAT-a, grupe Zero te sistemske umjetnosti općenito. Na tome tragu razvidno je kako je temeljno obilježje njegova rada uvijek propitivanje elemenata i njihova međuodnosa. Sistemski pristup u Sobotinu se radu manifestira repliciranjem i kombiniranjem jednostavnih elemenata unutar čvrste matrice. Rezultat procesa jedna je izdvojena, zamrznuta kombinacija unesenih varijabli od bezbrojnih mogućih. (iz predgovora, Dinko Duančić)

Animafest 2017.- najava prateće izložbe u Galeriji ULUPUH

Izložba u okviru 27. Svjetskog festivala animiranog filma – Animafest Zagreb 2017: Motion Comics – The Beginnings + Eva Cvijanović: Ježeva kuća

Memory Catcher

Galerija ULUPUH, Tkalčićeva 14, Zagreb
6.6. – 10.6.2017.
Otvorenje u utorak, 6. lipnja u 13 sati

Tematski program ovogodišnjeg Animafesta usmjeren je na vezu stripa i animacije, a time i prateća izložba koja se tradicionalno u sklopu festivala održava u Galeriji ULUPUH. Izložba obuhvaća odabir radova putujuće izložbe „Motion Comics – The Beginnings“, u cijelosti posvećene interaktivnim stripovima, dok će u odvojenom prostoru galerije biti postavljena izložba “Kako se gradila Ježeva kuća” koja posjetiteljima omogućuje da zavire u šumski svijet ovoga filma. Na izložbi će se moći vidjeti filmski set sa životinjama te video o procesu rada – kreiranja, gradnje, oblikovanja i animiranja likova, scenografije i pozadina.

Motion Comics – The Beginnings
„Motion Comics – The Beginnings“ predstavlja šesta autora protagonista tzv. motion comic scene, digitalne art forme koja povezuje strip, ilustraciju i video-igre. S pojavom pametnih telefona i tableta sve više ljudi stripove čita preko zaslona. Animirani stripovi uvlače čitatelja u interaktivni, multimedijski svijet. Razvoj digitalnih medija otvorio je cijelo jedno novo kreativno područje, koje povezuje ilustraciju, animaciju, zvuk, interakciju i video-igre. Tom je stvaralaštvu unatrag dvije godine posvećen Fumetto, međunarodni festival stripa u Luzernu u Švicarskoj.

Fumetto će u Zagrebu predstaviti odabir najinovativnijih interaktivnih, animiranih stripova koji pomiču granice medija. Stripovi su priređeni za gledanje na Samsungovim tabletima – posjetitelji će moći kliknuti, tipkati, slušati i prelijetati kroz stripove po želji. Uz njih, u prostoru će biti izloženi radni materijali, ispisane strip table i drugo. Radovi: Memory Catcher (CH, (2014) – Transmïi Studio; Niko and the Sword of Light (UK/CA, 2014) – Jim Bryson, Adam Jeffcoat; Priya’s Shakti (US/IN 2014/2016) – Ram Devineni, Dan Goldman, Paromita Vohra; Netwars – The Butterfly Attack (DE, 2014) – Filmtank GmbH, M. Sean Coleman, Verena Klinke, Felix Mertikat; Phallaina (FR, 2016) – Small Bang, Mariette Ren; Modern Polaxis (AUS, 2014) – Sutu. Više interaktivnih stripova moguće je pregledavati na stranici posvećenoj isključivo ovom žanru: http://screendiver.com/

Izložba je nastala na inicijativu Fumetta, međunarodnog festivala stripa u Luzernu, u suradnji s platformom za digitalno pripovijedanje Submarinechannel.com iz Amsterdama.

Ježeva kuća Eve Cvijanović
Ježeva kuća je treći animirani film Eve Cvijanović – besmrtna poema Branka Ćopića, vrhunac dječje književnosti i književne alegorije, adaptirana u prekrasnu stop animaciju filcanih lutaka u suradnji Bonobostudija i jedne od najcjenjenijih svjetskih animacijskih institucija National Film Board of Canada. Zvjezdani tim koji je radio Ježurku Ježića za nove i sve ostale generacije uključuje i ponajbolje hrvatske stop animatore Thomasa Johnsona, Ivanu Bošnjak i Dinu Karadžić, Darka Rundeka, Kennetha Welsha (Twin Peaks, Aviator), Radu Šerbedžiju i Tima Allena (Kralj lavova, Ljepotica i zvijer, Aladin). Film na Animafest stiže ovjenčan s nagradom Berlinalea, a nakon Animafesta nastavlja festivalski put u Annecyju.

Glazba