Jantolek Saša

Jantolek Saša

Pogledajte galeriju radova! Saša Jantolek Rođen sam 24. siječnja 1968. godine u Rijeci te sam sa samostalnim umjetničkim radom započeo 1990. godine. Od tada do sada ostvario sam nekoliko samostalnih i skupnih izložbi. Član sam HDLU Rijeka. Samostalne izložbe (izbor)...
Kramer Kristina

Kramer Kristina

Pogledajte galeriju radova! Kristina Kramer je rođena 1985. godine u Doboju (BiH). Godine 2008. diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu, slikarski odjel, u klasi prof. Ante Kajinića. Na poslijediplomskom studiju „Ars sacra“ doktorirala je 2010....
Boras Mišela

Boras Mišela

Pogledajte galeriju radova! Mišela Boras Obrazovanje – Studentica 2.godine postdiplomskog studija kiparstva na ALU Sarajevo – Akademija likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina. – Diploma „Akademski kipar...
Borovac Mirela

Borovac Mirela

Pogledajte galeriju radova! Mirela Borovac je rođena 1984. godine u Mostaru (BiH). Osnovnu školu završila 1999. godine, a srednju opću gimnaziju 2003. godine u Čapljini. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu dioplomirala 2008. godine, u klasi profesora...
Brkic Ante

Brkic Ante

Pogledajte galeriju radova! Ante Brkić je rođen 1949. godine u Čapljini. Godine 1976. završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek kiparstvo. Izradio brojne skulpture na javnim mjestima te veći broj poprsja istaknutih osoba (BiH, Hrvatska, Vatikan,...