Gereci Mato

Gereci Mato

Pogledajte galeriju radova! Mato Gereci je rođen je 1957. godine u Garešnici gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1977. upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, a 1981. diplomira. Nakon završetka akademije zapošljava se kao profesor likovne kulture...
Kraml Oto

Kraml Oto

Oto Kraml je rođen 1953. godine u Čepinu gdje je pohađao osnovnu školu. Već tada je pokazivao nadarenost za crtanje (sačuvan crtež stare cipele)     Pogledajte galeriju radova!     Gimnaziju je završio u Osijeku u Tvrđi. Sjeća se zanimanja za predmet likovni odgoj, te...