Đukarić Dušan

Đukarić Dušan

Pogledajte galeriju akvarela! Dušan Đukarić rođen je 1971. godine u Tesliću, BiH. Studirao je na Umjetničkoj akademiji u Beogradu. Najčešće se izražava likovnim tehnikama akvarelom na papiru i ikonografijom. Posljednih dvadeset godina oslikava crkve. Naslikao je...