Bešlić Nina

Bešlić Nina

Pogledajte galeriju radova! Nina Bešlić rođena je 1979. godine u Banja Luci. Diplomirala je slikarstvo 2004. godine na Akademiji likovnih umjetnsti u Zagrebu. Poslije studija boravi u Engleskoj godinu dana (2003/2004) radi usavršavanja engleskog jezika i dobija mjesto...
Karišik Jelena

Karišik Jelena

Pogledajte galeriju slika! Jelena Karišik rođena 1973. godine u Sarajevu. Godine 1997. diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, odsjek slikarstvo. Godine 2001. magistrirala na istom fakultetu, na slikarskom odsjeku. Predavač je na Akademiji umjetnosti u...
Ivanek Lidija

Ivanek Lidija

Pogledajte galeriju radova! Lidija Ivanek Rođena sam 1968. godine u Zagebu. Po zvanju dam doktor veterinarske medicine, a po zanimanju sam umjetnik, fotograf i slikar. Bavim se slikarstvom i fotografijom kao oblikom izražavanja. Živim i radim u Zaboku. Član sam...
Jelavić Dragan

Jelavić Dragan

Pogledajte galeriju radova Dragana Jelavića!   Dragan Jelavić je rođen 1965. godine u selu Ravča kod Vrgorca gdje završava osnovnu i srednju ekonomsku školu. Godine 1989. diplomira na studiju Likovnog odgoja i likovnih umjetnosti na Sveučilištu u Splitu. Od 1986....