Pastuović Aleksić Vlasta

Pastuović Aleksić Vlasta

Pogledajte galeriju slika! Vlasta Pastuović Aleksić rođena je 1963. godine u Sisku. Umjetničkim radom kontinuirano se bavi od 1989. godine. 2000. godine primljena je u članstvo HRVATSKOG DRUŠTVA LIKOVNIH UMJETNIKA – HDLU-a, čime joj je priznat status slikarice....
Šare Jela

Šare Jela

Pogledajte galeriju slika!   Jela Sare rođena je 1964. godine u Galovcu kraj Zadra. Završila je srednju medicinsku školu u Zadru, te hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zadru. Od 1992. godine živi u Nemačkoj gdje je radila kao medicinska, a od...
Anić Zdravko

Anić Zdravko

Pogledajte galeriju slika! Zdravko Anić, akademiski slikar, rođen je 1954. godine u Livnu. Ljubav prema likovnoj umjetnosti rodila se kad i on sam, a sklonost prema likovnom izražavanju počela se ispoljavati već od ranih predškolskih dana, i nije jenjavala kroz cijeli...
Majić Pavo

Majić Pavo

Pogledajte galeriju slika! Pavo Majić izlagao je na preko sedamdeset samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu: Splitu, Zagrebu, Dubrovniku, Sarajevu, Ljubljani, Stockholmu, Ibizi, Berlinu, Londonu, Pragu, New Yorku, Veneciji… Za seriju radova...