Gradska galerija Fonticus Grožnjan predstavlja, od četvrtka 18. travnja, u 19 sati

Gloria Sellan: PROPITIVANJE PROSTORA

Gloria Sellan predstavlja nekoliko radova koji u postavu nude trodimenzionalnu instalaciju. Ovaj niz predmeta i autorici je nov: započet je ove godine. Ona nastavlja propitivanje granica grafičkog medija, pa radovi prelaze upodručje prostornih konformacija. Okruženi smo istostraničnim kvadratima/kockama na kojima nalazimo točkasteintervencije snažnim kolorom. Točka je ovdje jasna likovna i optička vrijednost kojom umjetnica određuje prostore. Hod galerijom dodatno dramatizira dojam. Tragovi boja, sjene i transparentni tekstilni materijal našim kretanjemuzmiču jasnom pogledu. Doživljaj se ostvaruje kroz vidna zamućenja.

Ponuđeno likovno promišljanje možemo promatrati iz aspekta igre koja kroz autoričine intervencije biva natrenutak zaustavljena baš u ovom, izloženom obliku. Procesualni slikarski postupak svodi se na nanošenjekolorističkih mrlja na polutransparentni materijal, napet na okvire. Manje nakupine boja ravnomjerno suraspoređene, raspršene na formatima. Svaki pojedini okvir i pripadajuća površina imaju neznatnu, ali prisutnudimenziju debljine. Od njih se sklapaju prizme na način kombiniranja kvadratnih oblika. Događa se postav kaoinstalacija: niz radova bira se i predstavlja sačinjavanjem nove cjeline. U proces se uključuje svjetlo kao znatanfaktor plasmana. Jarke boje ovime dobivaju dodatnu vrijednost, a sjene koje nastaju odražavaju se ili na zidu, podlozi, ili na suprotnoj strani objekta. Rad/radovi podliježu promjenama, ovisno o prostorima predstavljanja te opokretu promatrača. Okosnica ove serije likovnih radova je problematiziranje prostora i kretanja.

U rezultatu Gloria se priklanja apstraktnom ekspresionizmu. Ona ostaje vezana za doživljaj, ali ne želi bitiprijenosnik slika. Pojam prostora prepoznaje kao prostor nomadskih subjekata koji se gibaju između međustanjadviju točaka, ali ne nužno od jedne do druge. Pulsiranje, stalne promjene u univerzumu nalaze utočište upoentilističkim, vizualnim umjetničinim interpretacijama. Autorica nam intuitivno prenosi slutnju, doživljaj, fascinacijuneprestanog gibanja, promjena i nestalnosti pojava u prirodi i paralelno s time, u nama samima. Oduzimajući tijelunjegovu materijalnost, daje mu sjenu. Likovnom artefaktu uvjetno oduzima uzrok, a ostavlja posljedicu. Ovominverzijom senzibilna autorica ukazuje na postojanje stvari u drugom obliku, u obliku intuicije.

Kombinirajući polutransparentne oblike, autorica problematizira dvodimenzionalnost plohe. Seriju ambijentalnihinstalacija možemo promatrati kao trodimenzionalne grafike. To je podcrtano usmjeravanjem svjetla koje rezultiraprojekcijom sjena. Ova optičko-kinetička djela teže negiranju tradicionalnog geometrijskog prostora i time potičupromatrača na nove mogućnosti percepcije. Kompozicija, ritam, boje, sjene, sve je usredotočeno na dramatikugrupe. Zatvorene kompozicije elemenata vabe na kretanje, na praćenje promjena unutar svakog pojedinog rada.

Oblikovanje prostora može se odrediti kao niz doživljaja. Od prostora prirode, pejzaža do prostora muzike kaoapstraktnog prostora. Pohod po prostorima umjetnica razrađuje promišljeno, oslanjajući se na instinkt. Kretanjenagoviješta uvođenje pojma vremena u pojam prostora. Tako smo dovedeni do relevantnog likovnog istraživanja.Treba znati da ne postoji samo prostor, već se moramo određivati prema pojmu prostor-vrijeme. To znači daprostor ne postoji bez vremena i obrnuto. Da bi obišli prostor potrebno je vrijeme. Bez obzira krećemo li se ili, ponašim mjerilima, mirujemo, uvijek smo u kretanju i u vremenu. Sat ili metar služe nam za pojednostavljivanje naše,uvriježenim vrijednostima određene gabarite. Koherentnost dojma koji odašilju ovi radovi pokazuje nam darelativnost spoznaje ne može biti određena, fiksirana zakonima nekog tzv. svetog pisma ili paragrafima Ustavakojeg vulgarno određuje profit ili (bilo koja) religija.

U pokusima sa subatomskim česticama ustanovljeno je da svijest promatrača utječe na ishod eksperimenta uidentičnim uvjetima. Zaključak je da su misli i osjećaji također dimenzije. One su sastavni dio ljudske svijesti. Upovijesti nismo vjerovali da je Zemlja okrugla. Danas teško prihvaćamo spoznaju da je materija energija koja titrana sporoj frekvenciji. Jako brze vibracije uzrokuju da materija napusti frekvencijski raspon koji ljudskih pet osjetilamogu opažati. Ostale dimenzije su sfere koje vibriraju prebrzo da bismo ih zapazili. Umjetnica nam uvjerljivo govorikako mikro i makro kozmos titraju na isti način. Tu je i dostignuće ovog projekta: svi radovi na ovoj izložbi prenosetitraj. Problem je želimo li vidjeti nešto što prepoznajemo ili osjetiti i prepustiti se nečemu što slutimo. Ljudi se neusuđuju prihvatiti pogled na nebeski svod istovrijednim pogledu na fleku od čaja.

Primjetan je stav umjetnice koja želi propitati spoznato. Osamljenost sličnih oblika rastvorena je nizom, zapravoserijama koje imaju slične karakteristike. Unutar pojedinog formata, neki elementi ostaju osamljeni, bez obzira jesuli u odnosu ili su neovisni. Uostalom, kao i u životu, samoća zapravo ostaje jedina konstanta koja nas prati, bezobzira jesmo li usred čopora ili u intimi svoje sobe. Vrijeme je tzv. postmoderne u kojem je umjetnost izgubilafunkciju zadanog prikazivanja. Prisutna je intenzivna umjetnička djelatnost, gdje umjetnik i umjetnost imaju ulogusvjedoka i, iznad svega, aktera sadašnjeg, a nadasve osobnog trenutka. Proživljavanje Glorie Sellan očituje seekspresivnim činjenjem, bez ustručavanja i nepoštovanjem bilo koje čvrste dosljednosti osim dosljednosti samojsebi.

Eugen Borkovsky


Gloria Sellan rođena je 1984. godine u Puli. Nakon završene jezične gimnazije u Labinu te dvogodišnjeg boravka u Veneciji nastudiju arhitekture, 2005. upisuje preddiplomski studij likovne pedagogije na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta uRijeci. Studij završava 2009., a posljednji semestar provodi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Trstu, na studiju DAMS(Discipline di arti , musica e spettacolo). Iste godine na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci upisuje i diplomskistudij, na kojem se usavršava u području tradicionalne i računalne grafke te 2011. stječe titulu Magistra likovne pedagogije. Izlažeod 2005. godine, a do sada je svoje radove predstavila na nekoliko samostalnih i više od 30 skupnih izložbi u Hrvatskoj iinozemstvu. Bavi se prvenstveno grafikom, a u svojim radovima često koristi video projekcije i animacije koje postavlja u prostorneinstalacije. Koautorica je nekoliko performansa te scenografija za predstave i glazbene video spotove. Od 2017. godine članica jeHUIU (Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika). Živi i radi u Labinu, u Istri, HR.