Slova “INRI” možemo pročitati na vrhu raspela, a iščitavamo ih izravno iz Biblije

U Matejevom, Markovom i Lukinom evanđelju stoji kako su rimski vojnici nakon što su razapeli Isusa stavili “ponad glave krivicu napisanu: ‘Ovo je Isus, kralj židovski.’” (Mt 27, 37).

Ivanovo evanđelje jedino donosi Isusovu pasiju u kojoj su se Židovi raspravljali s Rimljanima oko natpisa na raspelu.

“A Pilat napisa i natpis i metnu na križ. A bilo je napisano: ‘Isus Nazarećanin, kralj židovski.’ I ovaj su natpis čitali mnogi od Židova; jer je mjesto, gdje je bio raspet Isus, bilo blizu grada; i bilo je napisano hebrejski, latinski i grčki. A židovski su glavari svećenički govorili Pilatu: ‘Ne piši: kralj židovski, nego da je on rekao: kralj sam židovski. Pilat reče: ‘Što pisah, pisah.’” (Iv 19, 19 – 22)

Tako se zapravo slova “INRI” odnose na latinski prijevod postavljenog Pilatovog natpisa koji glasi: “Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum”. Budući da je Katolička Crkva prvenstveno počela djelovati na području Rimskog carstva slova “INRI” su se više koristila nego hebrejska ili grčka.

Iako je Pilatov natpis bio poruga, taj nas natpis podsjeća da je Isus uistinu naš kralj koji nas je spasio od smrti i grijeha. Njegovo prijestolje je križ, a nad nama vlada u ljubavi i milosrđu. hkm.hr