Izložbom “In the Cities – En Villes” Nevene Petre Piližota iznova se opredmećuje vizualno mišljenje o kulturi spektakla: tijelo i prostor slike u suvremeno doba manifestiraju se i kao prividno konačno umjetničko djelo

HRVATSKO-FRANCUSKA UDRUGA SPLIT – od 12. travnja, u tijeku je izložba “In the Cities – En Villes” Nevene Petre Piližota koju možete pogledati do 9. svibnja

Ako je društvo “mreža djelovanja subjekata” (Paić 2011:47), a tijelo “battleground” (Barbara Kruger), onda je potencijal tišine vizualnog svijeta svakako narušen

Kao faktor oblikovanja kulture, ljudsko ponašanje u igri privatnog i javnog, osobnog i kolektivnog, manifestirala se i kao prividno konačno umjetničko djelo. Upravo mogućnost prekoračenja skučene individualnosti nazire se u djelu u kojem je “sabrana, stegnuta i sputana najdublja pranapetost iz koje tek proizlazi i izbija ono što nazivamo ‘svijetom’. “ (Barbarić 2003: 95)

Uzorak prostora (tzv. cells), kao reprezentacija tkiva svemira, tek djelomično opredmećuje fragmentiranost ljudskog roda. Prvotno zamišljena kao negacija prostora i vremena, podloga cells uokviruje subjekte/objekte slikâ. Time tijelo (pre)ostaje kao “mjesto slike” (Hans Belting), mjesto Endimionovog vječnog sna ili rotor prema onome izvan i iznad samoga sebe.

“Doista, što se to dogodilo s prostorom i gdje se mi zapravo nalazimo?”

(Purgar 2006: 116)

Layeri značenja slike u suvremeno doba razlučuju djelo u svim njegovim mogućnostima, iako se život definira kao “nepredstavljiv izvor predstave”.

(Paić 2011: 293)

Unatoč svemu, u postmodernom poretku društva i kulture ambicije Subjekta mogu biti nevidljivo učiniti vidljivim, što je prema riječima Paula Klea “zadaća umjetnosti” (Horvat Pintarić 2001: 9). Ona Kierkegaardova “trpnja za istinu” (Horvat Pintarić 2001: 68) možda se da najaviti kroz transparentnost pojedinih likova nacrtanih na sliku.

Sa Mattisseova gledišta “linija je nositeljica života” (Horvat Pintarić 2001: 48). U akrobaciji plavih i žutih tonova slikâ, meka plava kreda zarezuje u one okvire tijela-kao-mjesta; pronalazi se neka nova putanja suočavanja, “nova dodatna dimenzija postojanja u vremenu”. (Sedlmayr 2005: 252)

Sasvim je drugo je li ovakav obrazac oksidiranja pojedinaca objektivno primjenjiv. Što je objektivnost? Skup dominantnih subjektivnosti? Naposljetku, vizualno mišljenje o kulturi spektakla nemoguće je tkati bez uploadanja na mrežu paradoksa.

“Proljeće dolazi iz modrog prostora.” (Parun 2010: 107)

Sloboda je…

“ideal, a ne navika… Ptici slobodnoj sloboda malo vrijedi ako nije našla sebi drugog cilja, nego da bez prestanka premjerava prostor svoje slobode, umjesto da razmiče njegove granice.” (Parun 1990: 127)

Literatura:

Paić, Žarko. 2011. Posthumano stanje: kraj čovjeka i mogućnosti druge povijesti. Litteris. Zagreb.

Barbarić, Damir. 2003. Zagonetka umjetnosti. Demetra. Zagreb.

Purgar, Krešimir. 2006. Neobarokni subjekt. Meandarmedia. Zagreb.

Horvat Pintarić, Vesna. 2001. Svjedok u slici. Matica hrvatska. Zagreb.

Sedlmayr, Hans. 2005. Umjetnost i istina: o teoriji i metodi povijesti umjetnosti. Scarabeus naklada. Zagreb.

Parun, Vesna. 2010. Ja koja imam nevinije ruke. Naklada Zoro/Profil. Zagreb.

Parun, Vesna. 1990. Nedovršeni mozaik. Mladost. Zagreb.

Nevena Petra Piližota rođena je 1986. godine u Šibeniku, gdje je završila OŠ Petra Krešimira IV i Gimnaziju Antuna Vrančića. Godine 2010. završila je preddiplomski sveučilišni studij Slikarstva, a 2011. diplomski sveučilišni studij Slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti Zagreb. Godine 2012. magistrirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nagrađena je sa Otkupnom nagradom Rektorata za najbolji rad 2010. i Otkupnom nagradom Erste fragmenti 7, stipendijom Nacionalne zaklade za osobito nadarene studente za akademsku godinu 2009/10., Rektorovom nagradom u akademskoj godini 2008/09.

Izlagala je na desetak samostalnih i četrdesetak skupnih izložbi.

Web: https://hr-hr.facebook.com/nevena.petra.pilizota/

Popis izloženih radova:

“Novi je dan”, 2017., kombinirana tehnika na medijapanu, 99 x 132 cm.

“29.12.2018.”, 2018., kombinirana tehnika na medijapanu, 102 x 102 cm.

“14.12.2018.”, 2018., ulje na medijapanu, 102 x 102 cm.

“22.11.2018.”, 2018., ulje na medijapanu, 102 x 136 cm.

“20.12.2018.”, 2018., ulje na medijapanu, 102 x 136 cm.

“5.12.2018.”, 2018., ulje na medijapanu, 100 x 75 cm.

Tekst predgovora: Nevena Petra Piližota