Izjava Dubravke Šuice o kulturnoj baštini Dubrovnika.
video HINA/ Slavko VUKADIN