Josip Mataija, služba za sigurnost prometa MUP-a
Rajko Horvat, Fakultet prometnih znanosti
Goran Husinec, stalni sudski vještak za prometne nesreće