Kronični bolovi najčešći razlog uzimanja medicinske marihuane

photo Claudio Scott, Pixabay

Gotovo dvije trećine pacijenata u SAD-u, koji koriste marihuanu u medicinske svrhe, to čini u okviru liječenja kroničnih bolova, pokazalo je novo istraživanje.

Hina