Što je STEM?

STEM edukacija obuhvaća učenje četiri discipline (prirodne znanosti, informatika, inženjerstvo i matematika) na interdisciplinaran način koji ima primjenu. Znači da, za razliku od obrazovanja koje je u školama podijeljeno na predmete, STEM edukacija pristupa rješavanju problema koristeći znanje iz svih ovih područja. Na taj način potiče se učenje koje nije u „ladicama“ i ne obuhvaća činjenice koje su u tu „ladicu“ spremljene, nego znanje koje znamo kada i kako koristiti. STEM edukacija je obrazovanje za 21. stoljeće!

stem.bioteka.hr