POU Zaprešić – UPISI U TIJEKU!

Pučko otvoreno učilište Zaprešić središnja je kulturna ustanova grada Zaprešića. Organiziranjem koncerata, likovnih izložbi, tribina, kazališnih i kino-predstava, raznih drugih vrsta priredbi, tečajeva, tiskanjem publikacija i knjiga, ustupanjem svojih prostora zaprešićkim udrugama za pripremanje i prezentiranje svojih programa, nezamjenjiv je faktor organizacije, poticanja i proizvodnje kulture u zaprešićkom kraju.

Redovitošću i kvalitetom programa, sluhom za zahtjeve zaprešićke sredine, nastojanjem i inzistiranjem na visokoprofesionalnom radu svojih djelatnika, POUZ ne samo da omogućava stanovnicima Zaprešića i njegove okolice da zadovolje veliki dio svojih kulturnih i duhovnih potreba u svom mjestu stanovanja, već potiče Zaprešićane da postanu zajedno s njim kreatori kulturnih događanja, a ne samo njihovi konzumenti.

POUZ je i obrazovna ustanova važna za cjeloživotno obrazovanje odraslih.