Konferencija “Izazovi provedbe EU politika u Hrvatskoj i drugim novim državama članicama”

Konferencija “Izazovi provedbe EU politika u Hrvatskoj i drugim novim državama članicama” koja se u organizaciji Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) i Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj održala u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu. video HINA / Edvard ŠUŠAK, foto Igor Rybnikov