Gradski muzej Varaždin i ove je godine nagradio prigodnim izletom učenike koji su, u okviru edukacijskog projekta MIŠ – Muzej i škola, u školskoj godini 2017./18. zabilježili najviše dolazaka na muzejske programe. U proteklome razdoblju to su bili učenici III. a razreda iz Pete osnovne škole u Varaždinu, sa svojom učiteljicom Sandrom Crnković

Jednodnevni nagradni izlet realiziran je u utorak, 19. lipnja ove godine, a odredište su bile znamenitosti u Hrvatskome zagorju, i to muzej Dvor Veliki Tabor te etno-muzej Staro selo Kumrovec, gdje su učenici, u staroj rekonstruiranoj učionici s početka prošloga stoljeća, svladavali vještinu krasopisa.

Program Gradskog muzeja Varaždin MIŠ – Muzej i škola provodi se kontinuirano već nekoliko godina, a za sve varaždinske osnovnoškolce sufinancira ga Grad Varaždin. Zahvaljujući takvoj suradnji, svi učenici imaju mogućnost besplatnog korištenja muzejskih programa, koji obuhvaćaju individualne i skupne posjete stalnim postavima i povremenim izložbama, kao i sudjelovanje u edukacijskim radionicama, igraonicama i predavanjima. U protekloj školskoj godini u program se uključilo i još sedam srednjih škola iz Varaždina te prvi put i šest osnovnih škola iz Varaždinske županije, a kupnju iskaznice MIŠ financirali su učenici sami, i to uz simboličnu cijenu od 10,00 kuna. Školska godina 2017./18. tako je po odazivu u ovaj edukacijski program Gradskog muzeja Varaždin bila dosad najbrojnija, jer je sveukupno bilo obuhvaćeno više od 8400 učenika iz 22 škole.
S obzirom na pozitivna iskustva, program MIŠ – Muzej i škola nastavlja se i u idućoj školskoj godini, kada će Gradski muzej Varaždin (opet!) nastojati taj projekt proširiti na što više osnovnih i srednjih škola s područja Varaždinske županije.