Čujte i počujte – Svjetski kongres katoličkih liječnika

Najavljujemo Svjetski kongres katoličkih liječnika koji će se održati od 30.5. do 2.6.2018.

Jubilarni 25. kongres održat će se pod naslovom ”Svetost života i medicinska profesija, od Humanae Vitae do Laudato Si”.

Više u emisiji ”Čujte i počujte” pogledajte na videu, a Više o organizaciji Kongresa može se saznati na web stranicama društva  www.hkld.hr i kongresa www.fiamccongress2018.com