Potpore za zapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju s ciljem poticanja zapošljavanja nezaposlenih te su dostupne poduzetnicima koji djeluju profitno

OVU MJERU MOGU KORISTITI
Osobe bez staža osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih
Osobe sa stažem osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih:
hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, povratnici s odsluženja zatvorske kazne – osobe uključene u probaciju, liječeni ovisnici, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu, udomiteljskih obitelji te odgojnih Zavoda, beskućnici prijavljeni u evidenciju nezaposlenih, a koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci
mlade dugotrajno nezaposlene osobe do 29 godina bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci i koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih ,
mlade osobe do 29 godina koje su uključene u stručno osposobljavanje za rad i koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci
dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci
osobe bez završenog srednjoškolskog obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih
osobe od 30 do 35 godina koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 mjeseci
osobe između 45 i 50 godina starosti prijavljene u evidenciju nezaposlenih koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom unazad 6 mjeseci
osobe romske nacionalne manjine prijavljene u evidenciju nezaposlenih
osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju
osobe između 15 i 24 godine starosti prijavljene u evidenciju nezaposlenih
osobe starije od 50 godina.
Osobe s invaliditetom
Bivši polaznici stručnog osposobljavanja za rad

TRAJANJE MJERE
12 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE
Sufinanciraju se troškovi rada osobe koju zapošljavate do 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom.

KAO POSLODAVAC, OVU MJERU MOŽETE KORISTITI AKO ISPUNJAVATE SLJEDEĆE UVJETE
Obavljate gospodarsku djelatnost
Ako iskoristite ovu mjeru, povećat će se neto broj zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci
Ako imate najmanje jednog zaposlenog radnika u posljednjih 6 mjeseci
Ako u posljednjih 12 mjeseci nemate neopravdan pad broja zaposlenih
Ako su radna mjesta koja se nadoknađuju zapošljavanjem uz potporu opravdano upražnjena
Ako su ta opravdavno upražnjena radna mjesta rezultat dobrovoljnog odlaska, invalidnosti, nesposobnosti za rad, umirovljenja zbog dobi, dobrovoljnog smanjenja radnog vremena ili zakonskog odlaska zbog povrede radne obveze, a nisu posljedica viška radne snage
Ako u posljednjih 6 mjeseci nije donesena Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu

KOJE SU IZMJENE U ODNOSU NA 2017. GODINU?
Povećan postotak sufinanciranja na maksimalni mogući za sve katergorije nezaposlenih osoba te iznosi 50% godišnjeg troška bruto II plaće, a za osobe s invaliditetom 75%.

Saznajte više, preuzmite letak i informirajte se