OVU MJERU MOGU KORISTITI
Realni sektor:

Nezaposlene osobe bez staža osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih
Nezaposlene osobe bez staža osiguranja na poslovima u svojoj obrazovnoj razini koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 mjeseci prijavljene u evidenciju nezaposlenih
Javne službe:

Nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih

TRAJANJE MJERE
12 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE
Realni sektor:

50% iznosa bruto II plaće, bez gornjeg ograničenja, prema plaći tog radnog mjesta poslodavca i trošak prijevoza
Javne službe:

100% iznosa prema iznosu pripravničke plaće, koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća

KOJE SU IZMJENE U ODNOSU NA 2017. GODINU?
Omogućen veći iznos plaće osobama bez staža osiguranja koje će poslodavci u realnom sektoru zaposliti uz potporu, a u svrhu stjecanja prvog radnog iskustva/pripravničkog staža.
Omogućeno pokrivanje troška plaće pripravnika u javnom sektoru.

Potrebna dokumentacija i obrasci