MASKE – STAROSLAVENSKA MITOLOGIJA

Akademija Art

KOSTIMOGRAFSKA PROMIŠLJANJA – MASKE KROZ POVIJEST/od funkcionalnog do nefunkcionalnog Riječ je o projektu međufakultetske i međuinstitucionalne suradnje, a kojemu su inicijatori i autori studenti druge godine diplomskog studija kostimografije Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta […]