Mihael Puntarić: Slike u prostoru

Akademija Art

Svojim najnovijim radom Mihael Puntarić u potpunosti se oslobađa svakog sadržaja, konteksta, čak i ekspresije Istinski u duhu minimalističke umjetnosti autor teži potvrđivanju slike kao umjetničkog predmeta svjesnim svrstavanjem uz stvaralaštvo autora […]