Vijeće Europe ustrajno poziva članice EU na ratifikaciju Konvenciju o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. U Hrvatskoj mišljenja politike i civilnog društva su podijeljena, što se ponovno moglo vidjeti i danas na raspravi na saborskom Odboru za ljudska prava
Gošće:
Sanja Sarnavka, Zaklada Solidarna
Željka Markić, Udruga u Ime obitelji