MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA

Akademija Art

Autori: R. A. Noe, J. R. Hollenbeck, B. Gerhart, P. M. Wright POSTIZANJE KONKURENTSKE PREDNOSTI! Četvorica autora profesori su sa različitih i veoma istaknutih američkih fakulteta (Ohio State University, Michigan State University […]

Francine Rivers: Nespomenuta

Akademija Art

Omiljena autorica Francine Rivers u ovomu dirljivom romanu donosi nam biblijsku pripovijest o ljubavi Bat-Šebe i Davida, priču o preljubu i potrazi za oproštenjem Bat-Šebina je ljepota probudila strast kralja Davida… Njihova […]

Ivo Šebalj: Slikarstvo traži vrijeme

Akademija Art

Iz opusa Ive Šebalja/Opatija, Slavonski Brod, Pakrac, Osijek, Čakovec/ U drugoj polovici 2014. godine u Gliptoteci HAZU održana je izložba radova Ive Šebalja pod nazivom “Štafelajni neumornik” uz promociju monografije cijenjenog povjesničara […]

EK vijesti 3. travnja 2017.

Akademija Art

EU i države članice dogovorili se o pojačanom djelovajnju na zaštiti oceana  Ministri EU pozdravili su danas Komunikaciju o  međunarodnom upravljanju oceanima, koju su u studenom 2016. donijele Komisija i visoka predstavnica, te […]