U ponedjeljak 27. ožujka nastavlja se ciklus koncerata Zadarskog komornog orkestra u Koncertnoj sezoni 2016. /2017. Ansambl će koncert održati u Koncertnoj dvorani braće Bersa pod ravnanjem maestra Pavla Dešpalja

Pavle DešpaljNa programu će biti jedno od najatraktivnijih djela hrvatske komorne glazbe 20. stoljeća, Passacaglia Krste Odaka. U dopadljiv i atraktivan glazbeni program uklopit će se i jedan od najpoznatijih koncerata barokne glazbe, Koncert u E – duru za violinu i orkestar BWV 1042 Johanna Sebastiana Bacha. Solist će biti koncert – majstor Zadarskog komornog orkestra, Marco Graziani.

Komorni koncert ansambla koji ove godine navršava svoju 57. godinu oplemenit će i Gudački sekstet op.36 za dvije violine, dvije viole i dva violončela iz pera Johannesa Brahmsa.
Ne propustite komornu šetnju kroz tri stoljeća i tri različita razdoblja u režiji jedinog profesionalnog glazbenog zadarskog tijela, a pod ravnanjem njihova počasnog šefa dirigenta i osnivača.

Ponedjeljak, 27. ožujka, 2017.
Koncertna dvorana braće Bersa u Kneževoj palači
20:00 h

Ciklus ZKO
Povratak u gnijezdo II
ZADARSKI KOMORNI ORKESTAR
Pavle Dešpalj, dirigent
Marco Graziani, violina