POPUP31- Robert Fišer: Binarni prostori

Akademija Art

U subotu 11. ožujka na POPUP31, u osječkom Esseker centru, predstavljena je izložba Roberta Fišera pod nazivom „Binarni prostori“. Ova je izložba rezultat Fišerovih umjetničkih nastojanja započetih u ranijim ciklusima „Monokromija/Bezimenih površina“ i „Nježne destrukcije“

NOVO POPUP 31 Rober Fiser FinalJoš je za vrijeme studija Fišerovo umjetničko uporište podvrgnuto propitivanju u želji da autor nadiđe činjenicu kako je možda već sve naslikano te da se više ne može vizualizirati nešto „novo i originalno“. Krajnji je rezultat njegova umjetničkog djelovanja uvijek neizvjestan – njegovo je djelovanje putovanje uvijek iznova (pre)određuje zadano odredište samo kako bi ga se opet moglo (pre)odrediti. O tome sam kaže sljedeće: „U Monokromijama sam došao do kraja u smislu oduzimanja i redukcije našavši se na prekretnici iz koje sam jedini smisleni pravac vidio u skidanju te „pojednostavljene“ slike s platna kao njezine konvencionalne i prirodne površine. Iz te sam ideje započeo destrukciju monokromnih i reduciranih slika. Tragao sam za novim mogućnostima slike stavljajući je u međuodnos s platnom (matricom), prostorom i publikom. Mogli bismo reći da su radovi na ovoj izložbi ekstenzija tih ciklusa i promišljanja o mediju – ali ne samo o slici, već i o skulpturi, crtežu i fotografiji.“ Ekstenzivnost je ovih radova vjerojatno tek osnova Fišerova budućeg djelovanja, potrage kojoj se cilj određuje sam po sebi bez unaprijed određenog omeđenja.

Biografija

Robert Fišer rođen je u Osijeku 1976. Diplomirao 2012. godine na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Aktivno izlaže od 2008. godine, te je do sada ostvario više samostalnih i skupnih izložbi. Za svoj rad nekoliko puta je nagrađivan. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Osijeku i jedan od osnivača Popup projekta. Bavi se slikarstvom i multimedijom. Živi, radi i djeluje u Osijeku.

////////////////////////////////////////////////////////////////////

On Saturday, March 11th at 7 pm in Esseker center, Robert Fišer’s exhibition Binary Spaces will be presented as a part of POPUP31. This exhibition is the result of Fišer’s artistic endeavors that began in the earlier series Monochrome/Untitled Surface and Soft Destructions. Even during studying, Fišer’s artistic thought was subjected to questioning and desire to overcome the fact that maybe everything has already been painted and nothing ‘new and original’ can be visualized. The end result of his artistic endeavors is always uncertain – it is always a journey that (pre)determines the default destination just so it can be (pre)determined once again.

He says the following, “In the Monochrome series, I’ve arrived at the end in terms of deduction and reduction, finding myself at a crossroads where the only logical step was taking that ‘simplified’ painting off the canvas that was its conventional and natural surface. From that idea, I’ve started the destruction of the monochrome and reduced paintings. I was searching for new possibilities of painting, placing it in an interrelationship with the canvas, space, and audience. We could say that the works in this exhibition are an extension of those series and thinking about the medium – but not only about painting, but also about sculpture, drawing, and photography.” The extensiveness of these works is probably just a foundation of Fišer’s future work, a quest where the goal is set in and of itself, without previously set boundaries.

Biography

Robert Fišer was born in Osijek in 1976. He graduated in 2012 at the Academy of Arts, Osijek. He actively exhibits from 2008, and since then he had many solo and group exhibitions. He was awarded several times for his work. He is a member of HDLU in Osijek and he is one of the founders of the POPUP project. He works in multimedia and painting mediums. He lives and works in Osijek.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Next Post

On-line izložba - Petar Hranuelli

Zašto Venera, zašto ne ljubavnica ili naprosto žena? VENERE ! Govori li nam sam naziv skulpture o prirodi radova koje ćemo vidjeti? Određuje li nam s time umjetnik viđeno ili nam samo […]
Petar Hranuelli 1