EK vijesti 14. listopada 2016.

Akademija Art

Plan ulaganja za Europu: potpisani novi sporazumi u okviru EFSU u Latviji, Španjolskoj i Francuskoj Europski investicijski fond potipisao je novi sporazum o financiranju MSP-ova u Latviji s tvtkom Altum. Europska investicijska […]