Više noćenja nego cijele prošle godine

croatia 229

Dieter Ludwig Scharnagl, pixabay.com photo

croatia 229

Od 1. siječnja do 9. rujna ove godine u Hrvatskoj je realizirano ukupno 13,63 milijuna dolazaka i 80,24 milijuna noćenja, što je veći broj noćenja nego u cijeloj prošloj godini, pokazuju podaci eVisitora i nautičkog eCrewa, priopćila je u petak Hrvatska turistička zajednica (HTZ).