EK vijesti 8. lipnja 2016.

Akademija Art

Novom strategijom kultura postaje ključni element međunarodnih odnosa EU-a Europska komisija i visoka predstavnica/potpredsjednica Federica Mogherini danas su oznanili  Strategiju za međunarodne kulturne odnose, kojom će se pridononositi jačanju uloge EU-a na globalnoj sceni, što je […]