U HAZU održana komemoracija za Vladimira Iblera

hazu 1

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti održala je u srijedu 4. svibnja 2016. komemoracijski sastanak u spomen na akademika Vladimira Iblera, svjetski poznatog stručnjaka za međunarodno pravo koji je umro 30. travnja 2015. kao najstariji član HAZU

hazu 1

Govoreći kao tajnik Razreda za društvene znanosti akademik Franjo Šanjek, za akademika Iblera istaknuo je, jer zapravo je uživao velik ugled među znanstvenim krugovima u Hrvatskoj i svijetu, budući da je bio jedan od kreatora ovodobnog međunarodnog prava mora. Spomenuo je i da je u svoje nepune 102 godine života bio svojevrstan kroničar grada Zagreba.

Akademik Davorin Rudolf akademika Iblera nazvao je dragim i čestitim čovjekom, dobrih duhom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Posebno je istaknuo njegovu ulogu u obrani hrvatskih granica na moru. „Branio je hrvatsko more poput Branimirovih strijelaca, bez političkih i ideoloških euforija, suvereno, staloženo i argumentirano“, kazao je akademik Rudolf.

Prof. dr. sc. Maja Seršić kazala je da je akademik Ibler dao velik doprinos prepoznatljivosti međunarodnog prava u Hrvatskoj kojeg je uzdignuo na svjetsku razinu, dok je prof. dr. sc. Radovan Vukadinović podsjetio na veze akademika Iblera s Henryjem Kissingerom.
Prof. dr. sc. Vladimir Đuro Degan kao suradnik HAZU, spomenuo je najbitnija djela akademika Iblera, Diplomatska historija 1814-1871 (1960.), Rječnik međunarodnog javnog prava (1972.) te Međunarodno pravo mora i Hrvatska (2001.).

Akademik Vladimir Ibler rodio se u Zagrebu 25. lipnja 1913. Studirao je pravo u Beogradu i Zagrebu, u kojem je diplomirao 1937., a 1938. i doktorirao. Sveučilišnu karijeru počeo je 1947. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u zvanju asistenta za predmete Međunarodno javno pravo i Diplomatska povijest. Za privatnog docenta izabran je 1954. na predmetu Međunarodno javno pravo. Na katedri za međunarodno javno pravo izabran je za docenta 1957., 1961. za izvanrednog, a 1965. za redovnog profesora. Od 1969. do 1970. bio je dekan Pravnog fakulteta. Umirovljen je 1983., a zatim je nastavio predavati na postdiplomskom studiju iz međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i na postdiplomskom studiju iz prava mora na Pravnom fakultetu u Splitu. Za člana suradnika Akademije izabran je 1977., 1986. postao je izvanredni, a 1991. redoviti član HAZU.

Akademik Vladimir Ibler aktivno se uključio u stvaranje samostalne Hrvatske i njezine diplomacije pa je 1991. vodio edukativne tečajeve za hrvatske diplomate. Kasnije je predavao i na Diplomatskoj akademiji i bio član Diplomatske hrvatsko-slovenske komisije za uređenje graničnih pitanja 1995., Mješovite diplomatske komisije za uređenje graničnih pitanja između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije 1996. i Vladinog Savjeta za granice od 2001. Sudjelovao je i u izradi Pomorskog zakonika donesenog 2004. Od 2002. do 2006. bio je voditelj projekta Jadranskog zavoda HAZU Prilagodba hrvatskog pomorskog zakonodavstva međunarodnim standardima i pravu EU.

hazu 2