5 Tomislav Marijan Bilosnić

Piše: Prof. dr. Antun Travirka

Književnik Tomislav Marijan Blosnić pokazuje odavno sklonost izražavanju i kroz vizualne medije, posebno kroz slikarstvo i fotografiju. Njegov je slikarski rad poznat kulturnoj javnosti već dulji niz godina, posebno njegovi pasteli koje je izlagao na brojnim izložbama. Fotografijom se bavi povremeno, ponekad čak i vrlo intenzivno, ali se za javno izlaganje odlučio tek nedavno.

foto-galerija

Ono što smo imali prilike vidjeti na recentnim izložbama svjedoči o izvjesnom subjektivnom fotografskom konceptu fotografije u boji vezanom za motive iz bliže ili dalje zadarske okolice. Bilosnić se okušava u interpretiranju krajobraza, ali i prizora iz ruralnih ambijenata iz zadarskog zaleđa prilazeći im na prvi pogled metodom objektivne kamere. To rezultira vrlo često konvencionalnim kadrom i standardnim koloritom objektivnog fotografskog zapisa, gotovo dokumentarnih svojstava. U prvi mah ove fotografije kao da potvrđuju riječi Davida Brewstera da “…fotograf ne može odijeliti ono što je lijepo od onoga što je obično”. No pažljiviji promatrač mora zamijetiti da su Bilosnićeve fotografije slike kojima se ne manipulira i na kojima je ruka fotografa jedva zamjetna. One su zapravo suptilni poetski dokumenti jer u svom značenjskom sloju svjedoče o izvanrednom postojanju poezije u običnom. Bilosnićeva je namjera vidjeti otvorenim očima ono što drugi gledaju a ne zamjećuju i zaustaviti se ondje gdje drugi samo prolaze. Premda se njegove fotografije bave vidljivim činjenicama i implicitnim detaljima, usudio bih se reći da su one prije unutrašnja slika projicirana na konvencionalni motiv. Taj fini, samozatajni način odmaknutog promatrača karakterističan je za značajno područje suvremenog fotografskog izraza koji uspostavlja suptilnu vezu između tehničke anonimnosti i mogućnosti intimne ispovijesti.

Najnoviji ciklus kojim se Bilosnić predstavlja u ninskoj galeriji “Višeslav” fotografski svjedoči o Ninu i tipičnim krajobrazima ninske lagune. Duboke i slojevite konotacije koje u svakog pravog poznavatelja izaziva pomisao na Nin, sveo je Bilosnić znalački na niz vizualnih fotografskih kodova koji bez imalo formalne romantike svode kompleks pejzažne predstave na karakteristični podatak-znak. Dobro uravnoteženi izbor motiva obuhvaća: šire ninsko okruženje – prizore iz ninske lagune, šire vedute grada u ogledalu mirne vode, spomenike i gradske ambijente, te na kraju brojne detalje iz svakodnevnice na kojima se život prepliće sa slojevima prošlosti.

nin 4

Među fotografijama koje bih želio posebno istaknuti nalaze se karakteristični motivi iz ninske lagune. Široki i njiski pejzaž na kojem se u vodi zrcale oblaci i snježne vrleti Velebita bio je za fotografa poseban izazov. Bilosnić se ne osjeća izgubljenim u ovom prostranstvu. On pažljivo kadrira bilježeći fine nijanse od zelenog do modrog koje nastaju mreškanjem vode pri laganoj buri u kontrastu sa žutom pjeskovitom obalom i modrosivim masivom Velebita. Superponirani horizontalni pojasevi boje gotovo imaju uvjerljivost Fontaninih pejzaža. Teleobjektivom on znalački privlači rubni detalj u kojem se osunčana žutosiva paška golet sukobljava s dramatičnim sivilom Velebita i olujnih oblaka.

nin 11

Privlači ga lelujanje trske u laguni i šaroliko raslinje na sprudovima Ninskog blata. Svi ti vizualni elementi izabrani su jer posjeduju karakteristike ambijentalnog lokaliteta, ali Bilosnić cijeli taj bogati i opširan narativni kompleks koji se potencijalno krije u motivima svodi na sažetu informaciju, na čisti vizualni podatak. Posebno ističem fotografije koje prikazuju trsku i nisku vegetaciju Ninskog blata na kojima su naglašeno graduirani intenziteti taktilnog djelovanja.

nin 6

Vedute Nina, glasovite ninske crkve, gradska vrata, ostaci bedema, iskopine, sve su to motivi kojima Bilosnić prilazi naizgled konvencionalno, tradicionalnim kadriranjem i izrezom. Ipak u minucioznim detaljima kao što je prednji plan namjerno animiran neoštrinom, ili neki neobični refleks svjetla na zidu koji nudi sasvim drukčije isčitavanje motiva, krije se specifičnost Bilosnićeve fotografske sintakse.

nin 2

Svi ti gotovo kubistički interpretirani oblici ninskih građevina, duhoviti detalji pročelja i krovišta, karakteristične ninske batele, mostovi, sve te vizualne inverzije motiva što se zrcale u vodi, sve su to slike mjesta iz svakodnevnice u kojima ima misterije i ponekad melankolije, sve je to gotovo intimistička vizija, decentna i u formi i koloritu.

Bilosnićevi su ninski motivi plastički uravnotežena cjelina formirana na iznalaženju međusobnih odnosa vizualnih sadržaja koja se nikad ne izlaže riziku sofistikacije. Više metafizička nego slikovita, to su djela uzdržanog lirizma i diskretne osjetljivosti.

Katalog Simboli Nina, Galerija “Višeslav” Nin, Nin, 5-19. lipnja 1997.

nin 19

nin 20