Mato Zovkić: Iskustvo svećeničkog poziva u Bosni od 1963. do 2013. godine

Akademija Art

Iskustvo svecenickog poziva

Riječ je o tematskoj autobiografiji, podijeljenoj u četrnaest tematskih cjelina, u kojoj je Zovkić opisao svoj svećenički život i pastoralno djelovanje od godine njegova ređenja 1963. do povlačenja u mirovinu 2012. i zlatne mise 2013. godine. U nju je utkao političke i pastoralne prilike Vrhbosanske nadbiskupije, koje su se urušavanjem komunističkoga sustava u Jugoslaviji i nastajanjem nove države Bosne i Hercegovine znatno promijenile. One su opisane u posebnom prilogu tj. u drugom poglavlju knjige pod naslovom “Vrhbosanska nadbiskupija u vrijeme komunističke vlasti (1945.-1990.)”. To poglavlje donosi i sjećanje na proces i zatvor zbog gradnje nove župne crkve u Derventi pokojnog vrhbosanskog svećenika Ivana Kuprešaka.

Poticaj za pisanje autor je pronašao tijekom bolesti kada je razmišljajući o svom životu i svećeničkom djelovanju zaključio da bi bilo korisno zapisati nešto o njegovim susretima s područja ekumenizma i međureligijske suradnje. Zovkićevi događaji, doživljaji, suradnici te profesorski doprinosi opisani u knjizi kamenčići su za mozaik povijesti Vrhbosanske nadbiskupije u drugoj polovici 20. st. i prva dva desetljeća 21. st., ali i povijesti Crkve u Hrvata.

O AUTORU

Mons. dr. sc. Mato Zovkić rođen je 9. svibnja 1937. u Tramošnici Donjoj, Nadbiskupija vrhbosanska. Školovao se u sjemeništu u Dubrovniku, Zagrebu i Đakovu, gdje je maturirao 1957. god. Studij teologije započeo je na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu 1959. god. Za vrhbosanskog svećenika zaređen je u Đakovu 29. lipnja 1963. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu diplomirao je u lipnju, a licencijat iz teologije postigao koncem listopada 1965. god. Doktorsku disertaciju obranio je 1968., a na Papinskom biblijskom institutu je u 1972. postigao i licencijat iz Svetog pisma.

Od 1976. do 1983. bio je rektor Vrhbosanske katoličke bogoslovije. Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je 1993. svojim počasnim prelatom. Od 1997. god., kad je na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji pokrenut časopis “Vrhbosnensia”, jedan je od pet urednika časopisa. Od 2006. redovni je profesor na katedri Svetoga pisma Novoga zavjeta. Vrlo često sudjeluje na znanstvenim skupovima koji se bave biblijskim i ekleziološkim temama te ekumenskim i međureligijskim dijalogom. Na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji (danas KBF) predavao je do 2009. Danas je umirovljeni svećenik Vrhbosanske nadbiskupije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Next Post

Josip Vnučec: Fatima

Prvi sveobuhvatni hodočasnički vodič o Fatimi. Nastao je, kako u pogovoru piše autor svećenik Josip Vnučec, po želji hodočasnika koje je proteklih godina vodio na hodočašće u Fatimu. Godinama je skupljao razne […]
fatima