Bolest i zdravlje u religijama

4017

4017

Bolest i zdravlje u religijama
Zbornik radova interdisciplinarnog i interkonfesionalnog simpozija održanog u Zagrebu 1. ožujka 2010.

U našem post-modernom svijetu izgubljena je cjelovita vizija čovjeka koji više nije jedinstveno, već razdrobljeno biće. Sve je manje onih koji se bave čovjekom, a puno više onih koji promatraju i proučavaju njegove pojedine dijelove: dušu ili tijelo, ili samo pojedini dio ljudskog tijela: mozak, srce, bubrege, kožu, kosti i slično. Većina poznatih religija čovjeka doživljava drukčije, promatra ga kao duhovno-tjelesnu cjelinu i u pitanjima bolesti i zdravlja. Pavao je kazao ako je bolestan jedan ud trpi cijelo tijelo, ili još bolje, cijeli čovjek trpi.

Ovaj se zbornik radova bavi tom vezom između čovjekova duhovna i tjelesna zdravlja, odnosno vezom između duhovne i tjelesne bolesti.